Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Obradowali gminni radni [RELACJA]

4 stycznia 2021

Podczas ubiegłotygodniowych obrad radni gminy Wierzchosławice podjęli kilka kluczowych uchwał, a wśród nich najważniejszą była uchwała budżetowa na 2021 rok.

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Wierzchosławice radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2021 rok. Zgodnie z polityką obraną przez władze gminy, plan wydatków i dochodów gminnego samorządu nastawiony jest na zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem bezpieczeństwa finansowego.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 51,5 mln zł i wydatki sięgające blisko 53 mln zł. Wśród najważniejszych punktów po stronie wydatków są koszty związane z inwestycjami, remontami i modernizacjami na kwotę 6,8 mln zł. Wydatki na oświatę w przyszłym roku wyniosą 19,5 mln zł. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną samorząd gminnych przewidział w przyszłorocznym budżecie 14 mln zł.

Jest to budżet proinwestycyjny – zaznacza wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz. – Dziękuję radnym za to, że jednogłośnie opowiedzieli się za tą najważniejszą w roku uchwałą. To potwierdza słuszne kierunki rozwoju naszej gminy, które obraliśmy na początku tej kadencji. Liczymy, że ten budżet ulegnie jednak zmianom, gdyż w 2021 roku również skutecznie będziemy walczyć o dofinansowania naszych gminnych inwestycji. Ważną informacją dla mieszkańców jest, że w 2021 roku nie planujemy podniesienia podatków lokalnych.   

Realizowane będą ważne z perspektywy mieszkańców inwestycje. Wśród nich jest chociażby termomodernizacja szkoły w Rudce. Wartość prac to blisko 2 miliony złotych. Miejscowa Szkoła Podstawowa doczeka się generalnego remontu dzięki skutecznym zabiegom samorządu gminnego, których celem było pozyskanie dotacji. Zadanie będzie w 60 % sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ważnymi inwestycjami będą remont dróg tzw. Topolowej i Wierzchosławice-Wola. W tym roku zakończy się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach. Samorząd gminny złoży również wnioski o dofinansowanie m.in. na głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach oraz na realizację dalszych etapów modernizacji ul. Topolowej.

Podczas obrad radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Dotychczasowa strategia rozwoju gminy Wierzchosławice w świetle nowych przepisów, ale przede wszystkim zmieniającej się sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej stała się nieaktualna. Pojawiły się nowe oczekiwania mieszkańców, ale również i problemy, z którymi musi zmierzyć się samorząd. Nowa strategia rozwoju gminy umożliwi m.in. skuteczniejsze pozyskiwanie wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz korzystanie z instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027.

Decyzją radnych samorząd rozpoczyna także prace związane z zamknięciem filii Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach. Główną przyczyną ponownej próby likwidacji szkoły filialnej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach jest mała liczba dzieci. W sumie na lekcje uczęszcza w tej placówce ledwo kilkunastu uczniów i uczennic. Utrzymanie filii w 2020 roku kosztowało blisko 900 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że dzieci z Bogumiłowic mają do szkoły w Wierzchosławicach zaledwie 2,5 kilometra a samorząd gminny zapewni uczniom z likwidowanej filii darmowy transport lub refundacje kosztów zakupu biletów. Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną, pozwala na rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgodnienia stanowisk. Uchwała likwidacji może być podjęta po spełnieniu wymogów formalnych określonych przepisami. Poprzednia próba likwidacji filii w Bogumiłowicach spotkała się z negatywną oceną Małopolskiej Kurator Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji. Samorząd zaskarżył do sądu ministerialną decyzję. Sprawa jest w toku. 

Radni natomiast nie zgodzili się na forsowaną przez przewodniczącą Rady Gminy Wierzchosławice Małgorzatę Moskal podwyżkę diet. Przewodnicząca argumentowała swój wniosek, że podwyżka ma być rekompensatą dla radnych za poświęcony czas na pracę społeczną.

Rada Gminy przejęła natomiast nowy regulamin stypendialny, który określa zasady i tryb przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uczniów ze szkół z gminy Wierzchosławice. Aby otrzymać stypendium średnia ocen musi wynosić minimum 5,4. Ujednolicenie kryteriów przyznawanych stypendiów pozwoli docelowo podnieść wartość wypłacanych świadczeń. Program stypendialny ma przede wszystkim stanowić motywację dla uczniów, którzy są nagradzani za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie uczniowie z naszej gminy najlepiej poradzili sobie z testami ósmoklasistów w całym powiecie tarnowskim, a najlepsi z nich zostali uhonorowani przez władze gminy.

Decyzją radnych w gminie Wierzchosławice zostaną utworzone dwie linie autobusowe, które znacznie ułatwią wewnątrzgminną komunikację. Pierwsze autobusy na trasę wyjadą w lutym, a ich rozkład jazdy będzie uzupełniał ofertę komercyjnych przewoźników kursujących po naszej gminie. Samorząd gminny skutecznie aplikował do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, dzięki temu przewidziano dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej na poziomie 3 zł. To w konsekwencji pozwoli na stworzenie dwóch linii autobusowych oraz wprowadzenie atrakcyjnych cen za bilet. Autobusy będą kursować na trasach:  Bobrowniki Małe – Rudka – Komorów – Gosławice – Ostrów – Wierzchosławice – Bogumiłowice – Sieciechowice – Mikołajowice oraz Wierzchosławice – Łętowice – Bogumiłowice – Wierzchosławice.

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy chwaliła także Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Wierzchosławice na lata 2021-2025. W porządku sesji znalazły się także uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wierzchosławice na 2021 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wierzchosławice na 2021 rok, które również zostały przyjęte.

Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast