Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z transportem i zobowiązanych do opłacenia podatku od środków transportowych – Gmina Wierzchosławice stworzyła doskonałe warunki podatkowe do prowadzenia tego typu działalności na swoim terenie obniżając podatki średnio o 36% a w niektórych przypadkach o około 90% od skali podstawowej.

Zachęcamy do złożenia w naszej Gminie deklaracji podatkowej, co pozwoli Państwa firmie płacić niższe stawki podatku od środków transportowych.

Na terenie Gminy Wierzchosławice znajduje się zjazd z Autostrady A4 oraz znajduje się sieć dróg, którą stanowią: droga krajowa nr 4 (Kraków-Tarnów-Przemyśl), droga wojewódzka 975 oraz drogi powiatowe.

Obszar Gminy przecina Magistrala Kolejowa: Kraków – Medyka, ze stacją kolejową i bocznicą w miejscowości Bogumiłowice.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Bernadeta Twardowska – z-ca kierownika ds. podatków (tel. 146319021)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony