Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że do dnia 06.10.2017 roku można zgłaszać się po skierowania dotyczące uzyskania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni:
tel. 14 631 90 29
tel. 14 631 90 47

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony