Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nowe książki trafią do bibliotek szkolnych dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

15 maja 2020

Gmina Wierzchosławice otrzyma wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację programu w 2020 r. gminie Wierzchosławice została przyznana kwota 20 tys. zł., która zostanie rozdysponowana na placówki, które złożyły wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wśród nich znalazły się: Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach (wsparcie w kwocie 12 tys. zł), Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach (wsparcie w kwocie 4 tys. zł), Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie (wsparcie w kwocie  4 tys. zł).

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast