Do 15 września 2016 r. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) w roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice.

O przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się : rodzice, opiekunowie prawni uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Wierzchosławice.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto)  do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie:

  • dla uczniów szkół do 15 września 2016r.
  • dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2016r.

w pokoju nr 48 /IIIp/ lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy /parter/.

Pełna informacja jak złożyć WNIOSEK ==> Jak złożyć WNIOSEK o stypendium w Urzędzie – link www

money-367973_1280

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony