Do 17 września 2018 r. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) w roku szkolnym 2018/2019 kolejny raz będzie udzielana pomoc  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice.
O przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się : rodzice, opiekunowie prawni uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Wierzchosławice.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto)  do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie:
• dla uczniów szkół do 17 września 2018r.
• dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2018r.

w pokoju nr 47 /IIIp/ lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy /parter/.

Informacje jak otrzymać wniosek o stypendium: Jak otrzymać STYPENDIA?

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony