Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 19:00 dnia 03.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące  / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczące tej choroby.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady śniegu / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 29.11.2017 do godz. 10:00 dnia 29.11.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1 – gołoledź!

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Dodatkowy termin polowania zbiorowego W-ce

Mając na uwadze 28 Rozporządzenia Misnitra Środowiska z 23.03.2005r. (Dz. U. z dnia 15.94.2005 r. z późn. zmianami) Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o dodatkowym terminie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 86 OHZ Wierzchosławice w dniu 8.12.2017r.

Znaleziony ROWER!

Posterunek Policji w Wierzchosławicach informuje, iż w dniu 09.10.2017 roku na terenie gminy Wierzchosławice został znaleziony rower. Funkcjonariusze tutejszej jednostki poszukują właściciela roweru . Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Posterunku Policji w Wierzchosławicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.10.2017 do godz. 07:00 dnia 28.10.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. W powiecie tarnowskim prawdopodobieństwem 30% mogą wystąpić opady do 60 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach 35cm.

Informacja Wójta Gminy – konsultacje społeczne dotyczące nadania imienia Mieczysława Stacha budynkowi Domu Ludowego w Bogumiłowicach!

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że wpłynął wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy o nadanie imienia Mieczysława Stacha, budynkowi Domu Ludowego, zlokalizowanego w Bogumiłowicach 201, 33-121 Bogumiłowice (nr działki 552/1). Opinie w tym zakresie, można składać w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.
Adresatami konsultacji są mieszkańcy Gminy Wierzchosławice, a w szczególności sołectwa Bogumiłowice.

Uwagi i opinie należy kierować w formie:
a) pisemnej papierowej, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
b) pisemnej elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion północny
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo – zachodni, skręcający na zachodni.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

przetarg nieograniczony

I

Plan po zmianach 25.wrzesień 2017

 

 

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Wierzchosławice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

257 899,54

III – IV

 

2.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w miejscowościach Rudka i Bobrowniki Małe w km 2+150- 2+355

robota budowlana

przetarg nieograniczony

162 975,77

III – IV

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/3

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 13:30 dnia 21.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/3

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Od wieczora 20.09 w subregionie południowym województwie zanotowano opady deszczu osiągające od 30 mm do 40 mm, w Tatrach od 50 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 120 mm (Hala Gąsienicowa). Na tym obszarze prognozuje się nadal występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie południowym od 50 mm do 60 mm. Łączna suma odpadów od 100 mm do 120 mm, lokalnie w Tatrach do 180mm, na szczytach Tatr opady śniegu. W subregionie północnym zanotowano sumę opadów od 10mm do 15mm. Prognozowana suma opadów w subregionie północnym od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów od 50 mm do 60 mm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: W związku występującymi opadami oraz nadal prognozowanymi opadami deszcze w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Punktowo w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

PSZOK – czwartek dniem wewnętrznym!

Informujemy, iż w związku z dużą ilością odpadów segregowanych oddawanych  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach (PSZOK), każdy czwartek ustanowiony został dniem wewnętrznym.

W tym dniu PSZOK będzie nieczynny.

Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.

W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W y\takiej sytuacji wymagane jest:
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:     

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego    

c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew                                                                                                                                                                                      

2. Organ (Wójt ) w terenie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, a następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.                                                                                                     

3. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wzniesienie sprzeciwu, a także pomimo wzniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza     administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5. Jeżeli w terminie 5 lat dokona oględzin przeprowadzony przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na     podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.                     

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wzniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew. 

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 

7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzew w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcia,                 

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedna z form ochrony, na obszarze Natura2000,

b) w przypadku spełnienia prze drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonej przez Ministerstwa Środowiska w drodze                                rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa  wskazanego w zgłoszeniu

Do 14 dniowego terminu na wzniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka  dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłączenie na wniosek zgłaszającego.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
 
Orientacyjny przebieg: W związku występującymi opadami oraz nadal prognozowanymi opadami deszcze w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony