Ostrzeżenie Meteorologiczne – silny mróz!

Nazwa Biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 8:00 dnia 20.01.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: silny mróz/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie!

Nazwa Biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 3:00 dnia 14.01.2016 do godz. 9:00 dnia 14.01.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: oblodzenie/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 00C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -20C do 00C, przy gruncie około -30C.

Pamiątki z Wierzchosławic – sklepik w Gminnym Centrum Kultury!

Od kilku tygodni w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach działa stoisko z upominkami związanymi z Gminą Wierzchosławice oraz regionem tarnowskim.

Mieszkańcy oraz goście Centrum Kultury Wsi Polskiej mogą zakupić gadżety – korale małopolskie, korale tarnowskie, herbatę tarninówkę oraz świece z herbem Wierzchosławic (z prawdziwego wosku pszczelego), a już wkrótce kartki pocztowe i eko-gadżety z motywami nawiązującymi do Gminy Wierzchosławice.

Na turystów korzystających z pokoi gościnnych w Centrum Kultury Wsi Polskiej czekają również bezpłatne materiały informacyjne nt. regionu i Małopolski (materiały dzięki uprzejmości Tarnowskiego Centrum Informacji Turystycznej).

Dodatkowe informacje można uzyskać w recepcji Centrum Kultury lub telefonicznie – 14 657 57 57.

strzalka_mala ZOBACZ INFORMACJE NA TEN TEMAT NA STRONIE ckwp.wierzchoslawice.pl!

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice!

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie zawiadamia, iż XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wierzchosławice zwołana na wniosek Wójta Gminy Wierzchosławice odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1600 w budynku Urzędu Gminy (Sala Konferencyjna).

Proponowany porządek obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wierzchosławice:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokapitalizowania spółki Energia Wierzchosławice Spółka z o.o.  z siedzibą w Wierzchosławicach.
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 600 000,00 zł
  • w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
  • przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 r.
  • zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XIII/82/2015 z dnia 01 grudnia  2015 r w sprawie określenia  wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2016

4. Zamknięcie obrad sesji

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Wierzchosławice!

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie zawiadamiają, że posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice (Sala Konferencyjna).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór prowadzącego posiedzenie.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Opracowanie planu pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy  na rok 2016.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2016 – 2032.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie!

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w związku z utrzymującą się na terenie województwa małopolskiego niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny, w dniach od 6 listopada do 4 grudnia 2015 r. (szczepienie przedłużone!) zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolnożyjących przeciw wściekliźnie.Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I ZALECENIAMI LEKARZA WETERYNARII!

Pliki PDF z informacjami:

XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wierzchosławice!

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice uprzejmie zawiadamia, iż XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wierzchosławice odbędzie się dnia 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w budynku Urzędu Gminy (Sala Konferencyjna).
 
Proponowany porządek obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wierzchosławice:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Przyjęcie porządku obrad.
 
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 
a. dokapitalizowania spółki Energia Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach.
 
b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej.
 
4. Zamknięcie obrad sesji.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 8:00 dnia 19.11.2015 do godz. 18:00 dnia 19.11.2015
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Odbiór popiołów od właścicieli posesji z terenu Gminy Wierzchosławice!

Firma TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. informuje, żeodbiór popiołów na terenie Gminy Wierzchosławice odbywać się będzie w sezonie grzewczym, do worków w kolorze czarnym (o odpowiedniej wytrzymałości).

Worki te odbierane będą w terminach oznaczonych dla odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Firma TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. dostarczy odpowiednie worki do posesji. Worki będą również do odbioru w Urzędzie Gminy Wierzchosławice (wPunkcie Informacyjnym na parterze).

Informacja Wójta Gminy – Zbigniewa Drąga!

Szanowni Państwo! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przedstawionym w ankiecie dotyczącej ławki na przystanku przy Urzędzie Gminy, informuję, iż z pośród 470 uczestników ankiety 77,7% głosujących opowiedziało się za zamontowaniem ławki. W związku z powyższym deklaruję jej zamontowanie w terminie do siedmiu dni, a koszt zamknie się w granicach 405,90 zł brutto.

Ławka na przystanku będzie rozwiązaniem tymczasowym, a wykonanie wiaty przystankowej planowane jest do realizacji w najbliższej przyszłości. Z zapytań ofertowych pozyskaliśmy informację, iż koszt wykonania wiaty przystankowej wyniesie około 6000,00 zł, dlatego też – w związku z trudną sytuacją finansową Gminy – staramy się o wsparcie finansowe ze strony przedsiębiorców.

Dziękuję Państwu za uczestnictwo w ankiecie!

Z wyrazami szacunku
 
Wójt Gminy Wierzchosławice
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony