Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że wpłynął wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy o nadanie imienia Mieczysława Stacha, budynkowi Domu Ludowego, zlokalizowanego w Bogumiłowicach 201, 33-121 Bogumiłowice (nr działki 552/1). Opinie w tym zakresie, można składać w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.
Adresatami konsultacji są mieszkańcy Gminy Wierzchosławice, a w szczególności sołectwa Bogumiłowice.

Uwagi i opinie należy kierować w formie:
a) pisemnej papierowej, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
b) pisemnej elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony