Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, iż w związku z kontynuacją prac bitumicznych czasowo wyłączony zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1342K relacji Ostrów – Radłów w miejscowościach  Ostrów i Gosławice (od zjazdu na Gosławice w miejscowości Ostrów aż do wiaduktu autostradowego w miejscowości Gosławice. Wyłączenie odcinka potrwa od godz 9:00 do 17 w dniach 9-11.08.2018r. Proponowany objazd prowadzi drogą powiatową 1346K przez m. Ostrów do m. Wierzchosławice i dalej droga powiatową 1344K w stronę Komorów.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony