Ostrzeżenie meteorologiczne: Silny wiatr/1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 15:30 dnia 26.03.2019 do godz. 19:00 dnia 27.03.2019

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ogłoszenie o dodatkowych terminach polowań zbiorowych!

Mając na uwadze 28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.03.2005r. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 86 (OHZ Wierzchosławice) w dniach 13-15.01.2019r. Planowana godzina rozpoczęcia polowania 7:30, godzina zakończenia 16:00.

Zimowe utrzymanie dróg

Urząd Gminy w Wierzchosławicach poniżej podaje numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019.
Wykonawca: 735 742 919 (kontakt całodobowy)
Koordynator: 14 631 90 17 lub 14 631 90 42 (w godzinach pracy Urzędu)

Czyste chodniki

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzchosławice!

Od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzchosławice do zgłaszania uwag i propozycji do projektów uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzchosławice.

Konsultacji zostają poddane 2 projekty uchwały (Projekt nr 1 i Projekt nr 2).
Różnica pomiędzy konsultowanymi projektami dotyczy zapisów w Rozdziałe 6 – Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące proponowanych projektów. Proces konsultacji będzie obejmował możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym, który można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 z dopiskiem „Statuty Sołectw”.

Zapraszamy także do zgłaszania osobiście propozycji i uwag w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pok. 16 piętro I lub pok. 22 piętro II – w godzinach pracy urzędu.

Szczepienie LISÓW przeciw wściekliźnie!

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, łoju, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

• W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.
• Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
• W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
• Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
• Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
• Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
• Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.
• Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
• W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.

Pliki do pobrania:

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat!

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR,ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. 

Prosimy zatem rolników, aby upewnili się, że ARiMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę.

Aktualny numer rachunku bankowego to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać  należne dopłaty.

W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobwych informacja taka nie będzie udzielana telefonicznie.
W celu weryfikacji numeru rachunku bankowego zapraszamy do siedziby Biura Pwiatowego ARiMR w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 134.

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił od poniedziałku tj. 22.10.2018 oddział zamiejscowy w Tarnowie Programu „Czyste Powietrze”. Oddział ten obsługuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków. Oddział jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00

Dane teleadresowe:
Oddział zamiejscowy w Tarnowie

al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów (budynek Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)

Kontakt:
Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,
e-mail: marcin.ciurej@wfos.krakow.pl

Linki:
https://www.wfos.krakow.pl/5968-2/
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Ostrzeżenie – Terminy POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018-2019

Zgodnie z Art. 42ab Ustawy z dnia 13 października 1995r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1295 z pózn. zm.) Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o planowych terminach i miejscu polowań zbiorowych.

  1. Miejsce wykonywania polowania – obwód łowiecki nr 86 – Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.
  2. Godzina rozpoczęcia polowania – 7:30, godzina zakończenia polowania 16:00.
  3. Terminy polowań: 
    Listopad 2018: 4, 10, 11, 17, 18 24 i 25
    Grudzień 2018: 16, 21, 22, 23, 29 i 30
    Styczeń 2019: 3, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26, 27 i 31

Remont mostu w Ostrowie – 10.X (od 8:00 do 14:00)

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje że w dniu 10.10.2018r. przeprowadzi w ramach bieżącego utrzymania remont cząstkowy nawierzchni na moście na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów (droga powiatowa 1346K relacji Tarnów – Wierzchosławice). Remont polegać będzie na frezowaniu nierówności na obiekcie oraz uzupełnianiu ubytków w nawierzchni. Wprowadzony zostanie czasowy ruch wahadłowy. Przewidywany czas utrudnień w ruchu od 8:00 do 14:00. Kierowców prosimy w miarę możliwości o wybieranie dróg alternatywnych.

Wnioski o stypendia do 17 września 2018!

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) w roku szkolnym 2018/2019 kolejny raz będzie udzielana pomoc  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice.
O przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się : rodzice, opiekunowie prawni uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Wierzchosławice.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto)  do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie:
• dla uczniów szkół do 17 września 2018r.
• dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2018r.

w pokoju nr 47 /IIIp/ lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy /parter/.

Informacje jak otrzymać wniosek o stypendium: Jak otrzymać STYPENDIA?

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upały i burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 08.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 oraz Burze z gadem/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień: od 30 st. C do 34 st. C.  Temperatura minimalna w nocy: od 18 st. C do 21 st. C.
Prognozuje się również wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100km/h. Miejscami grad.

Czasowo zamknięta Droga Ostrów – Gosławice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, iż w związku z kontynuacją prac bitumicznych czasowo wyłączony zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1342K relacji Ostrów – Radłów w miejscowościach  Ostrów i Gosławice (od zjazdu na Gosławice w miejscowości Ostrów aż do wiaduktu autostradowego w miejscowości Gosławice. Wyłączenie odcinka potrwa od godz 9:00 do 17 w dniach 9-11.08.2018r. Proponowany objazd prowadzi drogą powiatową 1346K przez m. Ostrów do m. Wierzchosławice i dalej droga powiatową 1344K w stronę Komorów.

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upały!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 11:35 dnia 02.08.2018 do godz. 20:00 dnia 04.08.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień: od 28 st. C do 31 st. C. W piątek przejściowo chłodniej od 28 st. C do 29 st. C. Temperatura minimalna w nocy: od 18 st. C do 21 st. C

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upały i burze z gradem!

Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 02.08.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień: od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy: od 18 st. C do 21 st. C


Ważność: od godz. 7:35 dnia 31.07.2018 do godz. 22:00 dnia 31.07.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upały i burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 02.08.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień: od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy: od 18 st. C do 21 st. C


Ważność: od godz. 11:30 dnia 30.07.2018 do godz. 19:30 dnia 30.07.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upały!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień: od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy: od 18 st. C do 20 st. C

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:30 dnia 27.07.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 26.07.2018 do godz. 20:30 dnia 26.07.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony