Ostrzeżenie meteorologiczne – SILNY DESZCZ Z BURZAMI!

Ostrzeżenie meteorologiczne: Silny deszcz z burzami/2

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 65 mm. Początkowo mogą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Ważność: od 2019-08-13 20:00  do 2019-08-14 18:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Ostrzeżenie hydrologiczne – WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH!

Zjawisko/stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność: od godz. 20:00 dnia 13.08.2019 do godz. 20:00 dnia 14.08.2019

Przebieg: W nocy oraz w ciągu kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Ostrzeżenie meteorologiczne – BURZE!

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze/1

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Miejscami możliwy grad.

Ważność: od 2019-08-01 13:30  do 2019-08-01 23:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informacji o realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie.

Program Stypendiów Pomostowych– plik pdf do podglądu

Weź udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!

Jeśli jesteś: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego i chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz oraz chcesz uzyskać na nie dofinansowanie – zgłoś się do @Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Zgłoś się już dziś na https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz i uzyskaj dodatkowe informacje.

 Nabór trwa do wyczerpania środków.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2019 wniosków na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wnioski można składać w terminie od 5 sierpnia do 16 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje związane z naborem zamieszczono poniżej.

Ogloszenie_7_2019_nabor – plik pdf do podglądu

Trzecia edycja Targów Seniora w Krakowie

W dniach 27-28 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbędzie się trzecia edycja Targów Seniora w Krakowie. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie bogatej oferty produktów i usług adresowanych do osób dojrzałych i ich rodzin.

W tym roku targi zostaną zrealizowane pod hasłem „Dodajemy energii”. Ich program jest ciekawy i atrakcyjny to m.in.: koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle teatralne, prelekcje podróżnicze i naukowe. Dodatkowo dla Seniorów przewidziano możliwość skorzystania z kompleksowych i bezpłatnych badań oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami np. wycieczki zagraniczne, pobyty w sanatoriach, usługi  rehabilitacyjne czy bilety do teatrów i muzeów.

Targi uświetni spotkanie z wyjątkowym gościem Tadeuszem Woźniakiem – wybitnym muzykiem, kompozytorem i wokalistą.

Dla grup zorganizowanych zaplanowano specjalna ofertę w postaci konkursów z nagrodami, dodatkowymi rabatami na produkty oraz bezpłatnymi miejscami parkingowymi.

Osobą do kontaktu w sprawie Targów Seniora w Krakowie jest Magdalena Wojtan, e-mail: wojtan@targi.krakow.pl, tel. 507 044 133.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wierzchosławice zachęca grupy seniorów i emerytów z Naszej gminy do udziału w Trzeciej edycji Targów Seniora w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Promuje
i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnościami. Obecna, już XVII edycja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Tegoroczny tytuł przewodni konkursu to „PODRÓŻE MOICH MARZEŃ”. Prace wraz z dokumentami należy składać do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).

Małopolska Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyłoni laureatów wśród autorów prac, które zostaną zgłoszone w pięciu kategoriach:

– malarstwo i witraż akwarele, pastele, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

– rysunek i grafika: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

– rzeźba kameralna i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

– tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

– fotografia  

Szczegółowe informacje m.in. opis technik oraz prawidłowe wymiary prac zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Małopolska Gala w Kopalni Soli „Wieliczka”

Od 2017 roku Finał wojewódzkiego etapu konkursu organizowany jest w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas uroczystości Laureaci mieli okazją odebrać nagrody z rąk m.in.  Wicepremier Beaty Szydło, Stanisława Szweda – wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego. Uroczystej gali zawsze towarzyszy wystawa prac, wybranych spośród wszystkich zgłoszonych w konkursie oraz występy artystyczne. O terminie tegorocznej gali i rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone placówki zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Na wszystkich Laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora prosimy o trwałe opisywanie prac.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-sztuka-osob-niepelnosprawnych/#prettyPhoto

oraz na Facebook`u:

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: krakow@pfron.org.pl, nr tel: 12 31 21 400.

Autor: Joanna Kołdras – Małopolski Oddział PFRON

Konkurs o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery dla sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie – organizatorem konkursu zaprasza sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzchosławice do wzięcia udziału w Konkursie o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery.

Ambasador Bilansu Kariery to człowiek, który łączy ludzi i inspiruje ich do działania, to lider lokalny z pasją, dbający o mieszkańców, ktoś, kto nieustannie poszukuje nowych dróg.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Edukacyjna Gmina Małopolski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: mdu@wup-krakow.pl lub dostarczyć na adres Organizatora (Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września o godz. 23:59.

 

Poniżej zamieszczono:

– Regulamin konkursu Regulamin konkursu dla sołtysów_2019

– Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgłoszeniowy_Ambasador_BK_2019

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Konkurs „Moja SMART wieś”

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi  serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.

W ramach konkursu poszukiwane są pomysły i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami – Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.
https://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/51059-konkurs-moja-smart-wies-opisz-jak-twoja-wies-stala-sie-inteligentna

Wieś Kołami się kręci! Rusza konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich.

Rozpoczął się okres wielu wydarzeń związanych z rolnictwem i umiejscowionych na terenach wiejskich. Praktycznie każde z nich uświetniają swoją obecnością, barwnymi strojami ludowymi, tradycyjną kuchnią i wyrobami rękodzieła koła gospodyń. 

Targi, wystawy, festyny, pikniki i wreszcie dożynki trudno wyobrazić sobie bez prezentacji dorobku KGW na stoiskach, które nie dość, że od pyszności się uginają, to jeszcze często bywają istnymi dziełami sztuki. Członkowie Kół wkładają w ich przygotowanie serce i talent, korzystając z różnorodnych bogactw natury.

ARiMR, która od zeszłego roku rejestruje koła gospodyń i przekazuje im pomoc z budżetu państwa, chce ten wystawienniczy trud uhonorować poprzez organizację konkursu na najpiękniejsze stoisko oraz ufundowanie nagród.  

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie ARiMR? Wystarczy, by Koło, które przygotuje stoisko zrobiło 2 jego zdjęcia: jedno z samym stoiskiem, które będzie wyposażone w informację, iż Koło bierze udział w Konkursie ARiMR (wzór można go znaleźć pod linkiem: https://tiny.pl/tc39b), drugie z przedstawicielami Koła na tle stoiska i zamieściło je w komentarzu pod konkursowym postem na profilu Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR: https://link.do/N2FWJ.

Na członkinie i członków Kół czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości związanych z wojewódzkimi obchodami 25-lecia ARiMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 29 września. Koła – laureaci będą też miały możliwość przedstawienia swojego dorobku szerokiej reprezentacji środowisk wiejskich i rolniczych z całego regionu oraz gościom z całej Polski, w tym przedstawicielom najwyższych władz państwowych i samorządowych województwa. 

Konkurs trwa od 5 lipca do 5 września. Regulamin dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Promienistych 1 oraz na jego profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz opieką medialną TVP3 Kraków i Gazety Krakowskiej.

Dla pasjonatów fotografii i miłośników wsi – konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska” z okazji 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo. 

Ćwierć wieku wsparcia krajowego, a od 15 lat przede wszystkim unijnego, to gigantyczny postęp na obszarach wiejskich. Nowoczesne ciągniki, maszyny, urządzenia oraz chlewnie i obory, bezpieczne gospodarstwa czy zakłady przetwórcze oparte na najnowszych technologiach – to wszystko, co widać na wsi i co daje naszemu rolnictwu możliwość  konkurowania na europejskich i światowych rynkach.

Polscy rolnicy zagospodarowali przez ostatnie 25 lat ponad 330 mld złotych, a efekty wdrażanych przez ARiMR działań mogą teraz zostać uchwycone przez  obiektyw i wziąć udział w konkursie. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie na adres e-mail: malopolski@arimr.gov.pl. Regulamin dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Promienistych 1 oraz na jego profilu na fb: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/

Warto spróbować swoich sił. Czekają atrakcyjne nagrody, a wystawa prac laureatów oraz wyróżnionych autorów zdjęć uświetni wojewódzkie obchody Jubileuszu ARiMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 29 września. 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz opieką medialną TVP3Kraków i Gazety Krakowskiej.

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka oraz Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz serdecznie zapraszają lokalnych aktywistów, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców Gminy Wierzchosławice do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Jeżeli Państwo dostrzegają, że są wśród nas osoby czy też grupy /np. wolontariackie grupy młodzieżowe, szkolne koła wolontariatu/ aktywnie działające na rzecz dobra innych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnot lokalnych to zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody.

Termin nadsyłania formularzy Zgłoszeniowych do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych – lipiec – grudzień 2019!

Drodzy Mieszkańcy !

Przedstawiamy Państwu NOWE harmonogramy wywozu opadów komunalnych na kolejne 6 m-cy od LIPIEC do GRUDZIEŃ 2019!
Obowiązują od 1 lipca (poniedziałek)!

Lista miejscowości:

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:

 • odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

 • odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
 • odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
 • opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych, niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
 • baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
 • odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
 • odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
 • odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
  przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
 • odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach),
 • odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • odpady z przetwarzania odpadów.

Informacja dla producentów i handlowców żywności pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje, że na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt . 1, 12, 13, ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2018r., poz 1541 z późn. zm/ podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, produkcji pierwotnej i rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego są zobowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez PPIS w Tarnowie i mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu.

Wnioski do pobrania:

Ponadto informuje się, że w myśl art. 103 ust. 1 pkt 4 ww ustawy kto prowadzi działalność bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega każe pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE !!!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie ostrzega,
w ciągu najbliższych dni na całym obszarze powiatu tarnowskiego będzie się utrzymywać bardzo wysoka temperatura.


Upał – to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C.

Objawy przegrzania : osłabienie, zawroty i głowy, występuje nadmierne pragnienie, nudności i wymioty, skurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

POSTĘPOWANIE W CZASIE UPAŁÓW

 • W czasie upałów unikaj długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach południowych (10.00–15.00).
 • O ile to możliwe, w ciągu dnia staraj się przebywać w cieniu. Unikaj zbytniego nasłonecznienia, używaj środków ochrony przed promieniami słonecznymi.
 • Chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza z szerokim rondem lub czapki z daszkiem w jasnych kolorach.
 • Ubieraj się w przewiewne rzeczy z naturalnych materiałów (len, bawełna), zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry – lekka odzież o jasnych kolorach odbija promieniowanie słoneczne oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Jeśli przebywasz na zewnątrz – noś przewiewne obuwie, jeśli jesteś w domu – zdejmij kapcie i skarpetki – chodząc boso chłodzisz organizm poprzez kontakt z chłodną podłogą.
 • Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać pewność, że twoje lekarstwa nie wzmagają wrażliwości na wysokie temperatury (leki mogą np. zakłócać termoregulację ciała, blokować pocenie się, powodować niedociśnienie); chroń lekarstwa przed przegrzaniem.
 • Spożywaj zbilansowane, lekkostrawne posiłki, pij duże ilości płynów, najlepiej wzbogacone w mikroelementy.
 • Zadbaj o odpowiednią ilość płynów dla twojego dziecka.
 • Unikaj picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru– powodują one odwodnienie organizmu.
 • Ogranicz spożycie napojów alkoholowych – mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 • Unikaj skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał; również zimny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.
 • Ogranicz nadmierny wysiłek fizyczny.
 • W upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci i zwierząt ani materiałów łatwopalnych (np. kanistrów z benzyną, butli gazowych).
 • Pamiętaj o zwierzętach – zabezpiecz je przez bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 • Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe  przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.
 • Podczas suszy postaraj się zmniejszyć zużycie wody. Nadmierne podlewanie trawników   i zbyt częste mycie samochodów marnotrawi wodę.

Wybory do IZB ROLNICZYCH 2019

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 78 w Wierzchosławicach informuje że w dniach 17 czerwca do 21 czerwca 2019 w godzinach 8:00 – 15:00 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice w pokoju nr 26 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r.

Pliki do podglądu:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony