Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informacji o realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie.

Program Stypendiów Pomostowych– plik pdf do podglądu

Weź udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!

Jeśli jesteś: mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego i chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz oraz chcesz uzyskać na nie dofinansowanie – zgłoś się do @Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Zgłoś się już dziś na https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz i uzyskaj dodatkowe informacje.

 Nabór trwa do wyczerpania środków.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Trzecia edycja Targów Seniora w Krakowie

W dniach 27-28 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbędzie się trzecia edycja Targów Seniora w Krakowie. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie bogatej oferty produktów i usług adresowanych do osób dojrzałych i ich rodzin.

W tym roku targi zostaną zrealizowane pod hasłem „Dodajemy energii”. Ich program jest ciekawy i atrakcyjny to m.in.: koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle teatralne, prelekcje podróżnicze i naukowe. Dodatkowo dla Seniorów przewidziano możliwość skorzystania z kompleksowych i bezpłatnych badań oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami np. wycieczki zagraniczne, pobyty w sanatoriach, usługi  rehabilitacyjne czy bilety do teatrów i muzeów.

Targi uświetni spotkanie z wyjątkowym gościem Tadeuszem Woźniakiem – wybitnym muzykiem, kompozytorem i wokalistą.

Dla grup zorganizowanych zaplanowano specjalna ofertę w postaci konkursów z nagrodami, dodatkowymi rabatami na produkty oraz bezpłatnymi miejscami parkingowymi.

Osobą do kontaktu w sprawie Targów Seniora w Krakowie jest Magdalena Wojtan, e-mail: wojtan@targi.krakow.pl, tel. 507 044 133.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wierzchosławice zachęca grupy seniorów i emerytów z Naszej gminy do udziału w Trzeciej edycji Targów Seniora w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Promuje
i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnościami. Obecna, już XVII edycja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Tegoroczny tytuł przewodni konkursu to „PODRÓŻE MOICH MARZEŃ”. Prace wraz z dokumentami należy składać do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON (ul. Na Zjeździe 11, 30 -527 Kraków).

Małopolska Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyłoni laureatów wśród autorów prac, które zostaną zgłoszone w pięciu kategoriach:

– malarstwo i witraż akwarele, pastele, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

– rysunek i grafika: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

– rzeźba kameralna i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych 

– tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

– fotografia  

Szczegółowe informacje m.in. opis technik oraz prawidłowe wymiary prac zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Małopolska Gala w Kopalni Soli „Wieliczka”

Od 2017 roku Finał wojewódzkiego etapu konkursu organizowany jest w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas uroczystości Laureaci mieli okazją odebrać nagrody z rąk m.in.  Wicepremier Beaty Szydło, Stanisława Szweda – wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszuli Ruseckiej – Poseł na Sejm, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego. Uroczystej gali zawsze towarzyszy wystawa prac, wybranych spośród wszystkich zgłoszonych w konkursie oraz występy artystyczne. O terminie tegorocznej gali i rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone placówki zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Na wszystkich Laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora prosimy o trwałe opisywanie prac.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-sztuka-osob-niepelnosprawnych/#prettyPhoto

oraz na Facebook`u:

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: krakow@pfron.org.pl, nr tel: 12 31 21 400.

Autor: Joanna Kołdras – Małopolski Oddział PFRON

Konkurs o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery dla sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie – organizatorem konkursu zaprasza sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzchosławice do wzięcia udziału w Konkursie o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery.

Ambasador Bilansu Kariery to człowiek, który łączy ludzi i inspiruje ich do działania, to lider lokalny z pasją, dbający o mieszkańców, ktoś, kto nieustannie poszukuje nowych dróg.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Edukacyjna Gmina Małopolski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: mdu@wup-krakow.pl lub dostarczyć na adres Organizatora (Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września o godz. 23:59.

 

Poniżej zamieszczono:

– Regulamin konkursu Regulamin konkursu dla sołtysów_2019

– Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgłoszeniowy_Ambasador_BK_2019

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Konkurs „Moja SMART wieś”

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi  serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.

W ramach konkursu poszukiwane są pomysły i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami – Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.
https://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/51059-konkurs-moja-smart-wies-opisz-jak-twoja-wies-stala-sie-inteligentna

Wieś Kołami się kręci! Rusza konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich.

Rozpoczął się okres wielu wydarzeń związanych z rolnictwem i umiejscowionych na terenach wiejskich. Praktycznie każde z nich uświetniają swoją obecnością, barwnymi strojami ludowymi, tradycyjną kuchnią i wyrobami rękodzieła koła gospodyń. 

Targi, wystawy, festyny, pikniki i wreszcie dożynki trudno wyobrazić sobie bez prezentacji dorobku KGW na stoiskach, które nie dość, że od pyszności się uginają, to jeszcze często bywają istnymi dziełami sztuki. Członkowie Kół wkładają w ich przygotowanie serce i talent, korzystając z różnorodnych bogactw natury.

ARiMR, która od zeszłego roku rejestruje koła gospodyń i przekazuje im pomoc z budżetu państwa, chce ten wystawienniczy trud uhonorować poprzez organizację konkursu na najpiękniejsze stoisko oraz ufundowanie nagród.  

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie ARiMR? Wystarczy, by Koło, które przygotuje stoisko zrobiło 2 jego zdjęcia: jedno z samym stoiskiem, które będzie wyposażone w informację, iż Koło bierze udział w Konkursie ARiMR (wzór można go znaleźć pod linkiem: https://tiny.pl/tc39b), drugie z przedstawicielami Koła na tle stoiska i zamieściło je w komentarzu pod konkursowym postem na profilu Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR: https://link.do/N2FWJ.

Na członkinie i członków Kół czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości związanych z wojewódzkimi obchodami 25-lecia ARiMR w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 29 września. Koła – laureaci będą też miały możliwość przedstawienia swojego dorobku szerokiej reprezentacji środowisk wiejskich i rolniczych z całego regionu oraz gościom z całej Polski, w tym przedstawicielom najwyższych władz państwowych i samorządowych województwa. 

Konkurs trwa od 5 lipca do 5 września. Regulamin dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Promienistych 1 oraz na jego profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz opieką medialną TVP3 Kraków i Gazety Krakowskiej.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych – lipiec – grudzień 2019!

Drodzy Mieszkańcy !

Przedstawiamy Państwu NOWE harmonogramy wywozu opadów komunalnych na kolejne 6 m-cy od LIPIEC do GRUDZIEŃ 2019!
Obowiązują od 1 lipca (poniedziałek)!

Lista miejscowości:

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:

 • odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

 • odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
 • odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
 • opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych, niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
 • baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
 • odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
 • odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
 • odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
  przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
 • odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach),
 • odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • odpady z przetwarzania odpadów.

OCHRONA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Wójt Gminy Wierzchosławice przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy uprawiają pola wzdłuż wałów przeciwpowodziowych o zakazie wykonywania robót lub czynności, które mogą wpłynąć na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych. W ramach prac zakazuje się uprawy gruntów, sadzenie drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału.

Zimowe utrzymanie dróg

Urząd Gminy w Wierzchosławicach poniżej podaje numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019.
Wykonawca: 735 742 919 (kontakt całodobowy)
Koordynator: 14 631 90 17 lub 14 631 90 42 (w godzinach pracy Urzędu)

Czyste chodniki

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzchosławice!

Od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzchosławice do zgłaszania uwag i propozycji do projektów uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzchosławice.

Konsultacji zostają poddane 2 projekty uchwały (Projekt nr 1 i Projekt nr 2).
Różnica pomiędzy konsultowanymi projektami dotyczy zapisów w Rozdziałe 6 – Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące proponowanych projektów. Proces konsultacji będzie obejmował możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym, który można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 z dopiskiem „Statuty Sołectw”.

Zapraszamy także do zgłaszania osobiście propozycji i uwag w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pok. 16 piętro I lub pok. 22 piętro II – w godzinach pracy urzędu.

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił od poniedziałku tj. 22.10.2018 oddział zamiejscowy w Tarnowie Programu „Czyste Powietrze”. Oddział ten obsługuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków. Oddział jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00

Dane teleadresowe:
Oddział zamiejscowy w Tarnowie

al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów (budynek Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)

Kontakt:
Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,
e-mail: marcin.ciurej@wfos.krakow.pl

Linki:
https://www.wfos.krakow.pl/5968-2/
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Ostrzeżenie – Terminy POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018-2019

Zgodnie z Art. 42ab Ustawy z dnia 13 października 1995r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1295 z pózn. zm.) Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o planowych terminach i miejscu polowań zbiorowych.

 1. Miejsce wykonywania polowania – obwód łowiecki nr 86 – Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.
 2. Godzina rozpoczęcia polowania – 7:30, godzina zakończenia polowania 16:00.
 3. Terminy polowań: 
  Listopad 2018: 4, 10, 11, 17, 18 24 i 25
  Grudzień 2018: 16, 21, 22, 23, 29 i 30
  Styczeń 2019: 3, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26, 27 i 31

Remont mostu w Ostrowie – 10.X (od 8:00 do 14:00)

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje że w dniu 10.10.2018r. przeprowadzi w ramach bieżącego utrzymania remont cząstkowy nawierzchni na moście na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów (droga powiatowa 1346K relacji Tarnów – Wierzchosławice). Remont polegać będzie na frezowaniu nierówności na obiekcie oraz uzupełnianiu ubytków w nawierzchni. Wprowadzony zostanie czasowy ruch wahadłowy. Przewidywany czas utrudnień w ruchu od 8:00 do 14:00. Kierowców prosimy w miarę możliwości o wybieranie dróg alternatywnych.

Wnioski o stypendia do 17 września 2018!

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) w roku szkolnym 2018/2019 kolejny raz będzie udzielana pomoc  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice.
O przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się : rodzice, opiekunowie prawni uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Wierzchosławice.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto)  do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie:
• dla uczniów szkół do 17 września 2018r.
• dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2018r.

w pokoju nr 47 /IIIp/ lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy /parter/.

Informacje jak otrzymać wniosek o stypendium: Jak otrzymać STYPENDIA?

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony