Z dniem 30 września 2017r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy nie zostali ujęci w wykazach świadczeniodawców zakwalifikowanych do tzw. „sieć szpitali”.

Poniżej w linkach i plikach więcej szczegółów:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony