Urząd Gminy Wierzchosławice uprzejmie przypomina mieszkańcom o prawnie zabronionym wypalaniu traw, łąk i nieużytków /Żródło: ustawa o ochronie przyrody, Kodeks wykroczeń, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie MSWiA ws. Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, za niestosowanie się do zakazów grozi kara aresztu lub grzywny.

Przypominamy, że wypalanie roślinności niesie za sobą negatywne skutki:

  1. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów
  2. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery
  3. Degradacja gleby
  4. Niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa
  5. Zagrożenie w ruchu lądowym – dym utrudnia widoczność kierowcom

Uprasza się o utrzymanie w należytym porządku nieużytkowanych gruntów co zapewne wpłynie pozytywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony