Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór wniosków na dofinansowanie realizacji w 2021 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

25 stycznia 2021

Wójt Gminy Wierzchosławice, stosownym zarządzeniem, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji w 2021 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Nabór wniosków obejmuje następujące zadania: 

a) upowszechnianiu współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację systematycznego i powszechnego szkolenia sportowego promującego prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, bądź realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

– poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wierzchosławice,

– zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wierzchosławice do działalności sportowej,

– podnoszeniu sprawności fizycznej i osiąganiu wyższych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych,

– pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wierzchosławice,

– kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wierzchosławice,

– organizacja zajęć i szkoleń sportowych w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży

Łącznie na realizację zadań wyłonionych w naborze wniosków przewidziano kwotę 200 tysięcy złotych

Pełna treść ogłoszenia, wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji oraz instrukcji udziela pracownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Marek Kowalik pod numerem telefonu 14 631 90 39

Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast