Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Wierzchosławice

23 grudnia 2019

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Wierzchosławice, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Wierzchosławicach   – placówki posiadającej infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 20 osób.

Ilość miejsc jest ograniczona.

PROCES REKRUTACJI TRWA DO DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: (14) 631 90 28.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Klubu Senior + oraz wypełnić dokumenty stanowiące załączniki do niego. Wypełnioną deklarację uczestnictwa i pozostałe dokumenty należy pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – pokój nr 51 – III piętro budynek Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019

Komentowanie jest wyłączone.