Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łętowicach ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach.

Stanowisko pracy: WYCHAWOWCA
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie należy skłądać w siedzibie Placówki Łętowice 371 (budynek Szkoły Podstawowej w łętowicach) do dnia 15 luty 2018 w godzinach pracy Plaćówki czyli od 15:00 do 19:00.

Szczegóły:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony