Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”

21 lipca 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego “Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzi nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”.

W projekcie mogą wziąć udział, a tym samym skorzystać z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani rodzice dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać  pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane są od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl  – zakładka “Małopolska Niania 2.0” lub pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Załączniki:

ulotka informacyjna

plakat

Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast