Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Muzeum Wincentego Witosa oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach obchodziło Jubileusz 50-lecia powstania i działalności!

14 września 2022

W minioną niedzielę odbyły się oficjalne obchody Jubileuszu 50-lecia powstania i działalności Muzeum W. Witosa oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach! Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach w intencji zmarłych założycieli Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa. W dalszej części wydarzenia złożono kwiaty na grobie W. Witosa, a następnie obchody przeniosły się na teren Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach, gdzie powitano zaproszonych gości i odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą założycielom Muzeum i Towarzystwa. Jubileusz uatrakcyjniły występy okolicznościowe zaproszonych gości oraz promocja publikacji pt. „Drogą Witosa”. O część artystyczną zadbała Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Korzystając z okazji okrągłej rocznicy powstania Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa warto przypomnieć sobie jak wyglądały początki ich działalności. Muzeum Wincentego Witosa powstało decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 27 grudnia 1971 r. Stało się to z inicjatywy Stanisława Mierzwy oraz działaczy ludowych z nim współpracujących, którzy wykupili obiekt aby przeznaczyć go na cele muzealne. Sam pomysł utworzenia muzeum pojawił się jednak dużo wcześniej, bo już w latach 60. działacze ludowi gromadzący się przy Grobie Witosa starali się o objęcie opieką tego, co pozostawił po sobie Wincenty Witos. W związku z tym postanowiono gromadzić różnego rodzaju pamiątki związane z jego osobą, co w przyszłości mogłoby pozwolić na ubieganie się o utworzenie muzeum. Kilka lat później, a dokładniej w listopadzie 1972 r., czyli rok po powstaniu Muzeum Wincentego Witosa, uczestnicy „zaduszek Witosowych” postanowili założyć stowarzyszenie nazywając je Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Formalnie jednak powstało ono 30 stycznia 1973 r. i istnieje do dnia dzisiejszego. Głównym celem Towarzystwa jest opieka nad Muzeum, podtrzymywanie pamięci Wincentego Witosa oraz odnajdywanie kolejnych cennych pamiątek z nim związanych.

Organizatorzy wydarzenia: Muzeum Wincentego Witosa – Oddział Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa oraz Gmina Wierzchosławice.

Patronat nad wydarzeniem objął: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Dziękujemy za wieloletnie i wytrwałe podtrzymywanie pamięci o Wincentym Witosie i życzymy równie owocnych kolejnych lat działalności!

Ostatnia modyfikacja: 20 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.