Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego do BEZPŁATNEGO udziału w kursach zawodowych, organizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze   „Moja kariera w moich rękach”.

Wsparcie skierowane jest do osób biernych zawodowo (bezrobotnych), nie uczące się, zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych, którzy aby odnaleźć się na rynku pracy szukają swojej ścieżki zawodowej, chcących tym samym zmienić swoją sytuacje materialną a w konsekwencji zmienić swoje życie!

Każdy z uczestników w ramach projektu  otrzyma wsparcie w postaci:

  • Warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy, coachem.
  • Ubezpieczenia NNW w trakcie całego uczestnictwa w projekcie.
  • Kursów zawodowych z bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi , po zakończeniu których otrzyma certyfikat.
  • Praktyk lub staży zawodowych z możliwością zatrudnienia.
  • Stypendium szkoleniowego i zwrotu kosztów przejazdu.
  • Udział w dowolnym, wybranym szkoleniu z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

Dodatkowo skorzystać można z:

  • Bonu szkoleniowego – stanowiącego gwarancję skierowania na szkolenie wybrane przez uczestnika projektu.
  • Bonu stażowego – stanowiącego gwarancję skierowania uczestnika na 6 mies. staż.
  • Bonu zatrudnieniowego – stanowiącego dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia.
  • Bonu na zasiedlenie – udzielanego w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Nie czekaj bezczynnie zapisz się już dzisiaj zdobądź nowe doświadczenie, nowe kwalifikacje, nowy zawód.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Dokumentacje rekrutacyjną dostępna na stronie projektu: www.aktywizacja-malopolskie.pl lub w Biurze projektu znajdującego się przy ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz.

Biuro czynne w godzinach od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 725 530 466

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony