15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu tarnowskiego otrzymało dotacje na remonty i modernizację swoich remiz w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”.  W tej edycji konkursu dotację w wysokości 48 000 zł otrzymała również Gmina Wierzchosławice. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację prac budowlano – remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce.

Promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania przedstawicielom samorządów oraz jednostek OSP z powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego w dniu 28 maja 2019 r. wręczyli: Anna Pieczarka Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciech SkruchRadny Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz KoprowskiPrezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W imieniu Gminy Wierzchosławice dokument potwierdzający dotację odebrał Wójt – Andrzej Mróz. Jednostkę OSP Rudka reprezentował Prezes – Witold Wiśniewski.

Fot. Biuro Prasowe UMWM (malopolska.pl)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony