Zapraszamy do udziału w konkursie „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym z prośbą o przekazanie tej informacji instytucjom publicznym, podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym z terenu Państwa Gminy.
Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu – plik PDF (Adobe Reader)
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) – plik DOCX (MS Word) w terminie do 8 grudnia 2017 roku:

w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony