Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Lokalna Grupa Działania – Zielony Pierścień Tarnowa informuje o naborach!

23 czerwca 2022

Lokalna Grupa Działania –  Zielony Pierścień Tarnowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy 3.1 Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-walking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.
Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych.

zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.
Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek.

zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny: 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR
Cel szczegółowy: 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.
Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: Od 7 do 21 lipca 2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów w dniach od 7 do 20 lipca 2022 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 21 lipca 2022 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00.

Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2022

Komentowanie jest wyłączone.