Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

LGD Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa: Ogłoszenie o naborze! TERMIN: 28.03.2022, 12:00!

7 marca 2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 14 do 28 marca 2022  r.

 

Ogłoszenie o naborze:

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2022

Komentowanie jest wyłączone.