Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

LGD Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa: Ogłoszenie o naborze! TERMIN: 15.02.2022, 12:00!

20 stycznia 2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 1 do 15 lutego 2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze:

Przedsięwzięcie 1.2.1: Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy

Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.