Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

2 grudnia 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice dotyczące konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.

1. Przedmiot konsultacji: Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.

2. Termin konsultacji: Wyznaczam dzień 2 grudnia 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 15 grudnia 2021 roku jako dzień ich zakończenia.

3. Forma konsultacji: Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice.

4. Uwagi i propozycje zmiany dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Gminy Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 550 lub drogą mailową na adres: joanna.bocon@wierzchoslawice.pl.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.

5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
a. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b. złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego na przeprowadzenie konsultacji (tj. po 15 grudnia 2021 r.),
c. nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Załączniki

 
Ogłoszenie o konsultacjach w BIP – ZOBACZ!

Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.