Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydat na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach pok. nr 29 (sekretariat) w terminie do 21 września 2018r.:

– osobiscie,
– za pośrednictwem poczty,

Więcej informacji szczegółowych w załącznikach:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony