Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach

8 października 2019

Wójt Gminy Wierzchosławice działając na podstawie art. 16 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 tj.) oraz art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.), informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

  1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 216/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 8 października 2019.
  2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wierzchosławice, w terminie do 12 listopada 2019 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się nie później niż w dniu 15 listopada 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać treść Zarządzenia Nr 216/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 8 października w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w godzinach pracy Urzędu oraz BIP Urzędu.

 ZOBACZ: Ogłoszenie o konkursie w BIP – wraz z załącznikami do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2019

Komentowanie jest wyłączone.