Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Konieczność ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021

5 stycznia 2021

KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NOWYM DRUKU W TERMINIE DO 10 LUTEGO 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXX/203/2020 Rady Gminy do druku – plik .PDF (Adobe Reader)

Dla nieruchomości zamieszkałych, na których segreguje się odpady, stawka opłaty wynosi 29,50 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku niesegregowania odpadów lub niedopełnienia na nieruchomości obowiązku ich segregacji, stawka wynosi 59,00 zł miesięcznie od osoby.

Przypominamy także o możliwości uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika zapłacą mniej o 1 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Nadmieniamy, że zmiana sposobu naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczność złożenia do dnia 10 lutego 2021 r. przez mieszkańców „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na nowym wzorze przyjętym Uchwałą Nr XXX/205/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2020 r.

Deklaracje o wysokości opłaty można składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice w formie papierowej do urny umieszczonej w holu na parterze budynku obok dziennika podawczego, wysłać pocztą lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu plików profilem zaufanym i wysłania ich ePUAPem.

Przypominamy jeszcze raz, że ostateczny termin składania nowych Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa z dniem 10 lutego 2021 r.

UWAGA:

W przypadku gdy w Deklaracji zaznaczony zostanie w pkt 27.1 „Posiadam i kompostuję odpady”, wówczas Gmina nie zapewni odbioru bioodpadów od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym i korzystających w części ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki Deklaracji do wypełnienia zostaną dostarczone do każdej nieruchomości po 11 stycznia 2021 r. Jednocześnie zachęcamy do elektronicznego składania Deklaracji.

Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast