Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Komunikat Wójta Gminy Wierzchosławice

24 kwietnia 2020

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 kwietnia 2020r. Nr XXI/147/2020 od 1 maja 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Zwolnienie stanowi miesięczną kwotę 2,00 zł od podlegającej odliczeniu miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć do tutejszego Urzędu Gminy korektę deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice (kliknij TUTAJ).

Druki są również dostępne w formie papierowej na parterze Urzędu Gminy, które po wypełnieniu można (należy) wrzucić do skrzynki.    

Ponadto informuję, iż stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw 6-osobowych i więcej z selektywną zbiórką uległy z dniem 1 maja 2020 obniżeniu do kwoty 101,00 zł miesięcznie. W tym przypadku nie ma obowiązku składania korekty deklaracji.  

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ustalona jest roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł.

 

Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.