Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie

3 kwietnia 2023

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Prawo o zdrowiu zwierząt – Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str.1 ze zm.) gospodarstwa, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w przypadku przemieszczania w obrębie terytorium państwa członkowskiego tych zwierząt, w którym są utrzymywane towarzyszył im poprawnie wypełniony dokument dotyczący przemieszczania, o który mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrzone jednoczenie w dokument dotyczący przemieszczania, podpisany przez posiadacza zwierząt oraz dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia.

Wzór dokumentu dotyczącego przemieszczania się ww. zwierząt dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals

Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2023

Komentowanie jest wyłączone.