Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

KOMPOSTUJ Odpady – To się OPŁACA!

6 września 2021

Od 1 października do końca 2021 roku w gminie Wierzchosławice będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Gospodarstwa domowe, które kompostują odpady zielone zapłacą miesięcznie 35 zł od osoby, pozostali 36 zł. W skali roku opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Wierzchosławice wyniesie zatem w 2021 roku 30,13 zł (w przypadku kompostowania) i 31,13 zł (bez kompostownika).

Zmiana stawki spowodowana jest faktem, że system gospodarki śmieciowej przestał się bilansować w związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców.
W porównaniu do 2020 roku, w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku odnotowano bardzo duży przyrost w segmencie bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, czyli m.in. trawników i ogrodów (123,46 ton!) oraz popiołu (65,32 ton).

Ogłoszony został już nowy przetarg, który pozwoli zweryfikować uchwalone ceny.

Jednak, aby płacić mniej niezbędne jest prowadzenie kompostowników przez zdecydowanie większą liczbę mieszkańców naszej gminy, co pozwoli na ograniczenie ilości odbieranych odpadów zielonych i w konsekwencji umożliwi stabilizację oraz obniżkę ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Wierzchosławice, aby rozważyli możliwość kompostowania odpadów i w ten sposób zadbali o środowisko oraz naszą wspólną kieszeń!

System jest bardzo prosty – im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty ponoszą mieszkańcy. Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu, bowiem gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, należną od ilości wyprodukowanych śmieci. W sytuacji kiedy przychody przestają pokrywać koszty, a system przestał się samofinansować konieczna jest zmiana stawki. Mając na uwadze rosnąca ilość odpadów oraz brak środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne.

Ostatnia modyfikacja: 9 września 2021

Komentowanie jest wyłączone.