Kolejne dofinansowanie dla Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach!

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat w wysokości 19 800 zł. Zadanie polega na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku … Czytaj dalej Kolejne dofinansowanie dla Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach!