Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Kolejne dofinansowanie dla Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach!

6 grudnia 2021

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat w wysokości 19 800 zł.

Zadanie polega na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania poprzez dofinansowanie funkcjonowania 20 miejsc opieki przez okres 11 miesięcy.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie utrzymanie w 2021 roku 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach.

Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.