9 działek do sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony

Szanowni Państwo poniżej znajdują się linki do informacji o przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości znajdujące się w miejscowości Wierzchosławice:

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Krawczyk

Ogłoszenie 2 konkursów dla organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego na wykonywanie zadań w 2019r.

Szanowni Państwo informujemy o ogłoszeniu 2 konkursów dotyczących wykonywania zadań w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz pożytku publicznego:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Wierzchosławice, Bobrowniki Małe), 20.02.2019!

Szanowni Państwo przedstawiamy działki do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, poniżej znajdują się linki do BIP na którym są szczegóły:

Działki przetarg (obręb Wierzchosławice):

Działki bezprzetargowo (obręb Wierzchosławice):

 

Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonywanie w 2019 r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice, zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu, 15.02.2019!

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. przez kluby sportowe działające na ternie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie sportu pod nazwą: KONKURS – ROZWOJU SPORTU w 2019.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Wierzchosławice poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Zapytanie ofertowe – Ławka Niepodległości

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie multimedialnej „Ławki Niepodległości”. Termin składania ofert do 30 listopada 2018r. do godziny 15:00.

Pliki do pobrania w załączniku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydat na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach pok. nr 29 (sekretariat) w terminie do 21 września 2018r.:

– osobiscie,
– za pośrednictwem poczty,

Więcej informacji szczegółowych w załącznikach:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony