Zapytanie ofertowe – Ławka Niepodległości

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie multimedialnej „Ławki Niepodległości”. Termin składania ofert do 30 listopada 2018r. do godziny 15:00.

Pliki do pobrania w załączniku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydat na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach pok. nr 29 (sekretariat) w terminie do 21 września 2018r.:

– osobiscie,
– za pośrednictwem poczty,

Więcej informacji szczegółowych w załącznikach:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Gmina Wierzchosławice (Wierzchosławice, Mikołajowice, Rudka, Łętowice)

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej linki do plików PDF które informują o sprzedaży działek:

Roboty konserwacyjno-remontowe Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach

Zapraszamy na złożenie oferty cenowej za wykonanie inwestycji pn. „Roboty konserwacyjno-remontowe Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach”. Data składania oferty mija dnia 27 czerwca 2018r. o godz 15:00 na email ug@wierzchoslawice.pl lub w Urzędzie Gminy.

Pliki z informacją:

Odpowiedzi na pytania:

Zapytanie ofertowe – wykonanie inwestycji pn. „Remont utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach – etap II”

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej za wykonanie inwestycji pn. „Remont utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach – etap II”.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie robót brukarskich związanych z remontem utwardzenia terenu przyszkolnego na zasadzie skosztorysuj i wybuduj. Roboty obejmą wykonanie częściowego korytowania, uzupełnienia warstw podbudowy z kruszyw, ułożenie części krawężników i obrzeży oraz kostki brukowej.

Więcej informacji i szczegółów: Zapytanie ofertowe – utwardzenie terenu – remont szkoła Mikołajowice plik PDF (Adobe Reader)

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Łętowice 0,0296ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym ustnym ograniczonym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, obręb Łętowice.

O zakup przedmiotowej nieruchomości mogą ubiegać się jedynie osoby bądź podmioty, będące właścicielami sąsiednich nieruchomości do działki nr 1391/11.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony