Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie – wiosna 2018

K O M U N I K A T
MAŁOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Więcej informacji w plikach:

Pomoc dla rodziny wielodzietnej w Gminie Wierzchosławice

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach zapraszają wszystkie osoby chętne do udzielenia pomocy w remoncie domu dla rodziny wielodzietnej z terenu Gminy Wierzchosławice.  Inicjatywy podjęła się Fundacja Fabryki Marzeń z Kielc. Na stronie internetowej:   https://pl-pl.facebook.com/FabrykiMarzen/   zamieszczony został film o planowanej przemianie w domu. Natomiast  szczegóły dotyczące projektu opisaną są pod linkiem :  http://www.fabrykimarzen.org/aktualnosci/pan-robert-jest-bohaterem-dla-swoich-dzieci. Zachęcamy bardzo do zaangażowania się w realizację w/w zadania. W przypadku możliwości udzielenia wsparcia prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach pod numerem telefonu 14 631 90 47. Głównie poszukujemy wykonawców : hydraulika, elektryka, instalatora c.o. – ogrzewanie gazowe, fliziarza. Niezbędne będą również materiały budowlane.

Pamiętajmy, iż :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Zapisy na kolonie letnią dla dzieci 7 – 16 lat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, iż prowadzi zapisy dzieci w wieku 7-16 lat  na kolonie letnią w miejscowości Iwonicz w terminie: 23.07. -01.08.2018r. Szczegóły na stronie  http://www.lutur.pl/index.php?page=iwonicz—bieszczady . Koszt pobytu  859,00 zł.  Zapisy trwają do dnia 31 maja 2018 pod nr telefonu 14 631 90 29, 14 631 90 47 .

W załączeniu:  niezbędnik kolonisty, karta kwalifikacyjna  oraz informacja o możliwości podjęcia pracy jako wychowawca wypoczynku.

Informacja o przeprowadzanych badaniach ankietowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2018 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie w przypadku badań ankietowych można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, Pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych.

DYREKTOR

Agnieszka Chochorowska

Pliki do pobrania i wglądu:

Przypominamy o trwającej zbiórce odpadów wielkogabarytowych!

OGŁOSZENIE

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

(Wystawka przed posesje!!!)

5 marca 2018 (poniedziałek) – Łętowice, Mikołajowice
7 marca 2018 (środa) – Bogumiłowice, Kępa Bogumiłowicka, Ostrów, Sieciechowice
12 marca 2018 (poniedziałek) – Bobrowniki Małe, Gosławice, Komorów, Rudka
14 marca 2018 (środa) – Wierzchosławice

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 8.00 WYZNACZONEGO DNIA

Do odpadów wielkogabarytowych należą

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, meble ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części i materiały budowlane (poremontowe materiały konstrukcyjne, izolacyjne, gruz, tynki, płytki), drewno, jak również części samochodowe, środki ochrony roślin, niesegregowane odpady komunalne.

Zbiórkę przeprowadzi firma FBSerwis KARPATIA Sp. z o.o.

tel. (14) 621 45 85

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Niskie temperatury zwłaszcza w nocy to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnie mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. W tym okresie policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać zimę. Pamiętajmy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie i zdrowie drugiego człowieka. Dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał działania dla mundurowych.

Zwracamy się także z apelem by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy nietrzeźwe. Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, bądź przebywającej w altankach ogrodowych, czy pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

PAMIĘTAJMY JEDEN TELEFON MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE !!!

Wykaz Placówek Pomocy Społecznej w regionie:

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej
dla osób bezdomnych oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej
ul. Prostopadła 9a
33-100 Tarnów
tel. 14 622 39 78
e-mail: dbm@diecezja.tarnow.pl

Noclegownia dla osób bezdomnych w Tarnowie
dla osób bez dachu nad głową, bezdomnych
ul. Bandrowskiego 26
33-100 Tarnów
tel. 14 656 02 36, 602 650 904
e-mail: fundacja@kromkachleba.pl

Dom Samotnej Matki
dla kobiet ciężarnych
ul. Mościckiego 65
33-100 Tarnów
e-mail: dsm2@op.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
dla osób przewlekle somatycznie chorych (koedukacja)
33-270 Wietrzychowice 9
tel./fax (014) 641 80 29
e-mail: dps@poczta.okay.pl
Dyrektor: Anna Górska

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy
dla dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)
33-170 Karwodrza 116
tel. (014) 652 55 62, fax (014) 652 45 55
e-mail: dpskarwodrza@poczta.onet.pl
Dyrektor: Władysława Stefańska

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach
dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet)
32-840 Zakliczyn
tel. (014) 665 51 61, fax (014) 665 50 48
e-mail: dps_stroze@poczta.onet.pl
Dyrektor: Małgorzata Chrobak

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy
dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet)
33-240 Żabno, Sieradza 208
tel. (014) 645 69 42, fax (014) 645 61 05
e-mail: dpssieradza@interia.pl
Dyrektor: Renata Rubacha

Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu
dla przewlekle, psychicznie chorych (koedukacja)
33-112 Tarnowiec, Nowodworze 64
tel./fax (014) 679 53 12
e-mail: dps@dpsnowodworze.pl
Dyrektor: Marta Jamrozik

Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie (prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S. Józefa w Tarnowie)
dla osób przewlekle, somatycznie chorych
ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów
tel. (014) 652 54 59, fax (014) 652 32 43
e-mail: domjesieni@tarnow.opoka.org.pl
Dyrektor: S. Ewa Pławecka

Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie (prowadzony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie)
dla osób przewlekle, somatycznie chorych
ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn
tel. (014) 665 36 31, fax (014) 665 36 31
e-mail: samarytanie@samarytanie.org.pl
Dyrektor: Ryszard Kuczyński

Dom Pogodnej Jesieni w Jadownikach Mokrych (prowadzony przez Caritas Diecezji Tarnowskiej)
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
33-271 Jadowniki Mokre
tel. (014) 641 75 01
e-mail: jadowniki@caritas.pl
Dyrektor: ks. Marek Kogut

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ARiMR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej na udostępnionym przez ARiMR formularzu geoprzestrzennym wniosku o przyznanie pomocy. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Celem wprowadzenia takiej formy składania wniosków jest przede wszystkim:

 • zapobieganie błędom popełnianym przez beneficjentów podczas zgłaszania powierzchni użytków rolnych;
 • wzrost skuteczności administracyjnych kontroli krzyżowych;
 • dostarczenie bardziej dokładnych informacji przestrzennych, przekazanych za pomocą formularzy geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy, a co za tym idzie, bardziej wiarygodnych danych do celów monitorowania i oceny.

Dodatkowo, kontrole wstępne przeprowadzone w aplikacji eWniosekPlus pozwolą na skorygowanie danych w terminie składania wniosków, bez ryzyka kar wynikających między innymi z przedeklarowania powierzchni spowodowanego deklaracją powyżej maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO (dawny PEG), deklarowania tej samej powierzchni przez więcej niż jednego rolnika.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji eWniosek (aplikacja działająca w latach 2015-2017) będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy nie posiadający loginu i kodu dostępu, przy pierwszym logowaniu do aplikacji eWniosekPlus muszą podać trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny (numer producenta nadany przez ARiMR),
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów ARiMR).

Wskazane jest również podanie adresu e-mail, na który będą przekazywane powiadomienia.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w 2018 r., zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian.

Rolnik może złożyć Oświadczenie zamiast wniosku, jeżeli zawarta we wniosku złożonym w roku 2017 powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się on wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

W przypadku złożenia oświadczenia uznaje się, że rolnik złożył na 2018 r. wniosek
o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, o które ubiegał się w poprzednim roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r.
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe wyłącznie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy doradców (Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Izba Rolnicza), bądź z pomocy technicznej, zapewnionej w Biurze Powiatowym ARiMR.

Lodowisko / godziny otwarcia w okresie ferii

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców Gminy Wierzchosławice w okresie ferii do korzystania z lodowiska zlokalizowanego obok kościoła parafialnego w Wierzchosławicach.  

Lodowisko czynne jest:

 • Od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00.
 • w soboty i niedziele  od 13.00 do 20.00.

Zapraszamy na łyżwy (można również przynieść własne rolki lub wrotki – nasze lodowisko świetnie nadaje się do jazdy na nich). Oferta jest nie do pobicia. Godzinna jazda wraz z wypożyczeniem łyżew to wydatek niewielki – zaledwie 4 zł. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej propozycji – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

Lodowisko jest stworzone z paneli syntetycznych i jazda po jego tafli różni się od jazdy po tradycyjnych taflach lodowych.

O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od dziecka wpaja się nam, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch” i jest w tym z pewnością bardzo dużo prawdy. Niestety coraz częściej przedkłada się nad aktywny wypoczynek leżenie przed telewizorem na kanapie, najlepiej z jakąś kaloryczna przekąską pod ręką. To trzeba zmienić – z pewnością każdy znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało mu radość i frajdę.  Sport można uprawiać w każdym wieku. O tym powinni pamiętać i młodzi i nieco starsi!

Serdecznie zapraszamy!

Wysyłka JPK_VAT do 26 lutego każdego płatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą!

Szanowni Państwo, od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018r., po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Działania priorytetowe policji – Mikołajowice

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach mł. asp. Jarosław Skowroński realizuje działania priorytetowe dotyczące wyeliminowania występujących w miejscowości Mikołajowice

w pobliżu posesji numer 29 przy budynku sklepu spożywczo – przemysłowego „Pod Wierzbą” zjawisk , polegających przede wszystkim na gromadzeniu się osób , które spożywają alkohol

i zanieczyszczają teren wokół sklepu .

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony