Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Pozostałe ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo! Informujemy, że uwagi dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod odpowiednimi numerami telefonów....

29 listopada 2019

Czytaj więcej

Most w OstrowiePozostałe ogłoszenia

Informacja Kierownika GOPS Wierzchosławice w związku z zamknięciem mostu w Ostrowie.

 Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Wierzchosławicach informuje, że w związku z...

29 listopada 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Zamknięta droga w Bobrownikach Małych

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w związku z wykonaniem nakładki bitumicznej czasowo wyłączony z...

18 listopada 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Jak prawidłowo segregować odpady?

Szanowni Państwo! Prezentujemy broszurę dotyczącą kwestii właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw...

14 października 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków w Gminie Wierzchosławice!

W 2019 r. obowiązują ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr...

9 października 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Spotkanie informacyjne nt. projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

W dniu 3.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Wierzchosławice odbyło się spotkanie informacyjne realizowane w ramach Porozumienia o...

12 września 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół / oddziałów przedszkolnych na terenie gminy

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo...

8 sierpnia 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Kontrola numeracji domów na terenie Gminy Wierzchosławice

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach sierż. Michał Sabat realizuje działania priorytetowe w miejscowościach Rudka oraz...

2 sierpnia 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Projekt „Pomocna dłoń” – opieka nad osobami niesamodzielnymi

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o wraz z Partnerami projektu: Gminą Wierzchosławice, Gminą Tarnów oraz Stowarzyszeniem eMagra...

1 sierpnia 2019

Czytaj więcej

Pozostałe ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzchosławice!

Od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzchosławice do...

14 grudnia 2018

Czytaj więcej

Powiększanie czcionki
Kontrast