Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie od 3 – 13 kwietnia!

K O M U N I K A T
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII w Tarnowie – tel.: (14) 628-60-90

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW
• W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.
• Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
• W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
• Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
• Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
• Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
• Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.
• Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
• W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.
Dziękujemy

PLIKI do pobrania:

Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców. Zostaw podatek w Gminie Wierzchosławice!

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice!

Każdy z nas chce, by gmina, w której mieszkamy miała nowe drogi wraz z wygodnymi chodnikami i oświetleniem.  Marzymy o nowych boiskach, placach zabaw dla dzieci, nowych ścieżkach rowerowych i dla pieszych , czystym środowisku oraz pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy.

Każdy z nas może mieć ogromny wpływ na poprawę jakości życia w naszej gminie i może podnosić standardy otoczenia, w którym mieszkamy.

Na wszystkie inwestycje potrzeba pieniędzy. Podstawowym i największym źródłem dochodu w każdej gminie jest wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Gmina jest bogata bogactwem swoich mieszkańców.

To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później rozbudowa infrastruktury (dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia itd), utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

W naszej gminie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają istotny wpływ na wysokość budżetu . Im większe wpływy z PIT-u, tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.

Jeżeli  chcemy decydować o wydatkach w gminie to zostawmy tu swoje podatki!

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w  urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.  Jest to obowiązek, o którym tysiące podatników nie wie i tym samym zasila kasy innych miast i gmin. Nie finansujmy drogi czy szkoły, z których nie będziemy korzystać!

Nawet jeśli nie mamy meldunku, możemy przyczynić się do zwiększenia budżetu gminy, w której mieszkamy i mieć decydujący wpływ na to, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.

W związku z tym zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą aby w zeznaniu rocznym (PIT) wskazać jako miejsce zamieszkania: Gminę Wierzchosławice,  a jako właściwy urząd skarbowy – Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96A.

Pamiętajmy, że dobro Gminy Wierzchosławice to nasze wspólne dobro. Razem możemy zmieniać oblicze naszej gminy i być współautorami tych zmian.

Policja sprawdza odblaski w naszej Gminie!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach mł. asp. Jarosław Skowroński realizuje działania priorytetowe w miejscowościach Wierzchosławice, Bogumiłowice, Sieciechowice, Mikołajowice, Łętowice, Rudka, Bobrowniki Małe drogi publiczne poza obszarem zabudowanym dotyczące wyeliminowanie zagrożenia polegającego na niekorzystaniu w tych miejscach z elementów odblaskowych w porze wieczorowo nocnej przez pieszych uczestników ruchu drogowego.

Nie bądź głupcem, nie wypalaj traw!

Urząd Gminy Wierzchosławice uprzejmie przypomina mieszkańcom o prawnie zabronionym wypalaniu traw, łąk i nieużytków /Żródło: ustawa o ochronie przyrody, Kodeks wykroczeń, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie MSWiA ws. Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, za niestosowanie się do zakazów grozi kara aresztu lub grzywny.

Przypominamy, że wypalanie roślinności niesie za sobą negatywne skutki:

 1. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów
 2. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery
 3. Degradacja gleby
 4. Niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa
 5. Zagrożenie w ruchu lądowym – dym utrudnia widoczność kierowcom

Uprasza się o utrzymanie w należytym porządku nieużytkowanych gruntów co zapewne wpłynie pozytywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Informacje dla wędkarzy!

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z możliwością wędkowania z opasek brzegowych przy stawach w miejscowości Bobrowniki Małe informujemy, że Gmina Wierzchosławice jest właścicielem działki 1171/2. Wymieniona działka jest ogólnodostępna, dlatego też wszystkie osoby posiadające aktualną kartę wędkarską, mają prawo do łowienia ryb z opaski brzegowej będącej w obrębie tej działki.

W celu dokładnego zapoznania się z przebiegiem granicy w/w działki zachęcamy również do wejścia na stronę internetową: http://portal.gison.pl/wierzchoslawice/

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Szczegóły na stornie https://www.biblioteka.wierzchoslawice.pl/

ARiMR – rusza nabór na tzw. małe przetwórstwo

Od 31 stycznia br. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.
Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.
Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Dofinansowanie do projektu „Jeżdżę z głową” 2019

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Wierzchosławice pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2019 roku projektu pn.: „Jeżdżę z głową” w wysokości  7 900,00 zł.

Projekt ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez naukę jazdy na nartach. Umożliwi on zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu. W gminie Wierzchosławice projektem zostaną objęci uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (48 uczniów). Nauka jazdy na nartach będzie wiązała się jednak z symboliczną opłatą, która ostatecznie pozwoli w pełni sfinansować projekt. Projekt realizowany będzie na stoku narciarskim Jastrzębia koło Ciężkowic, na który uczestnicy dowożeni będą autokarem. Na jednego uczestnika projektu przypada 20 godzin zajęć. Każda grupa będzie miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Projekt realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy z jazdy na nartach odbywać się będą poza zajęciami szkolnymi.

Harmonogram zajęć dla programu „Jeżdżę z głową” edycja 2019 – nauka jazdy na nartach

Gmina Wierzchosławice 2 luty – 23 luty 2019 r. (4 GRUPY X 12 OSÓB)

2

luty

9

luty

10

luty

16

luty

23

luty

sobota

7:50-

11:50

sobota

16:10-

20:10

niedziela

16:10-

20:10

sobota

7:50-

11:50

sobota

12:00-

16:00

Godziny podane w tabeli zawierają tylko czas nauki jazdy na nartach na stoku narciarskim Jastrzębia/ k. Ciężkowic

 • 2 luty – czas wyjazdu autobusu z parkingu przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum o godz. 6:30. Powrót parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 13:30,

 • 9 luty – czas wyjazdu autobusu z parkingu przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum o godz. 14.50 Powrót parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 21:50

 • 10 luty – czas wyjazdu autobusu z parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum o godz. 14:50. Powrót parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 21:50

 • 16 luty – czas wyjazdu autobusu z parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 6:30. Powrót parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 13:30

 • 23 luty – czas wyjazdu autobusu z parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum o godz. 10:40. Powrót parking przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach – dawne Gimnazjum godz. 17:40

 

Informacje dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie nauki jazdy na nartach „ Jeżdżę z głową 2019” w stacji narciarskiej Jastrzębia.

 • Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia PZN lub MENiS oraz przygotowanie pedagogiczne
 • W ramach projektu zapewniony jest sprzęt narciarski (tj. narty, buty narciarskie, kijki, kask) – jeżeli ktoś posiada swój własny sprawny sprzęt można z niego korzystać
 • Proszę zapewnić dziecku odpowiedni strój narciarski : kurtka, spodnie narciarskie, czapka, rękawiczki

– w przypadku braku spodni narciarskich można ubrać dziecko w spodnie ortalionowe, dresowe lub inne niewchłaniające wody

– rękawiczki najlepiej pięciopalczaste niewchłaniające wody

– na głowę najlepiej kominiarkę narciarską lub cienką czapkę stanowczo bez żadnych pomponów (będzie zakładany kask narciarski)

– wysokie , długie skarpety

-ze względów bezpieczeństwa zakaz używania szalików

Proszę ubierać dziecko adekwatnie do prognozy pogody !!!

(Pomimo wypatrywania nie zapowiada się syberyjska zima J)

Ławka Niepodległości w Wierzchosławicach!

Wincenty Witos i Adam Boryczka to najbardziej zasłużeni mieszkańcy Wierzchosławic. Ich działalność przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na cześć naszych lokalnych bohaterów w wierzchosławickim parku przy Centrum Kultury Wsi Polskiej stanęła Ławka Niepodległości. 

Założeniem programu Ministerstwa Obrony Narodowej było uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ławka Niepodległości to nowoczesny pomnik, który upamiętnia wydarzenia i osoby związane z historią i kulturą naszej Ojczyzny. Z boku ławki umieszczono inskrypcję, a na specjalnie zaprojektowanych siedzeniach można usiąść i odsłuchać przekaz dźwiękowy – dotyczący losów Wincentego Witosa oraz Adama Boryczki „Tońko”, cichociemnego, żołnierza niezłomnego, oficera AK i WiN. Opracowanie multimedialne, które mogą Państwo posłuchać poniżej, powstało przy współpracy kierownika Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Janusza Skickiego oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury w WierzchosławicachDominiki Ramian.

Osoby korzystające z Ławki Niepodległości mogą posłuchać także innych historycznych materiałów dźwiękowych:

– fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady,

– fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z dnia 16 listopada 1918 r.,

– tekst pt. „Szlak Legionowy”.

Ławka Niepodległości posiada fotokod QR, który umożliwia pobranie – do odsłuchania – materiałów historycznych, a korzystający z ławki mogą także naładować własne urządzenia mobilne.

Posłuchaj – materiał dźwiękowy o Wincentym Witosie i Adamie Boryczka:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony