Rocznica Bitwy Warszawskiej – Dzień Wojska Polskiego w Wierzchosławicach

15 sierpnia przed pomnikiem Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wójt Gminy Wierzchosławice – Pan Andrzej Mróz wraz z liderem ludowców Panem Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem i przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego uczcili obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego.

W tym dniu obchodzony jest Dzień Czynu Chłopskiego, który jest szczególnie bliski mieszkańcom naszej Gminy. To właśnie na apel naszego rodaka, ówczesnego Premiera Wincentego Witosa chłopi tak masowo wzięli udział w bitwie Warszawskiej i odegrali decydujący wpływ w zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku.

Poniżej krótka fotorelacja.

Dożynki Gminy Wierzchosławice 2019 r. – podziękowania rolnikom z Gminy Wierzchosławice za chleb i trud ich pracy

W przeglądzie wieńców dożynkowych zorganizowanym w ramach Gminnego Święta Plonów brało udział 10 wieńców wykonanych przez lokalne stowarzyszenia, głównie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw: tj. Bobrowniki Małe, Rudka, Bogumiłowice, Gosławice, Komorów, Łętowice, Mikołajowice, Ostrów, Sieciechowice, Wierzchosławice. Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wieńca tradycyjnego i wieńca nowoczesnego. W kategorii wieńca tradycyjnego wygrał wieniec w kształcie korony KGW „Nad Stawem” z Rudki. Natomiast w kategorii wieńca nowoczesnego zwycięzcą okazał się wieniec w kształcie pszczoły KGW z Sieciechowic.

Szczegółowe podsumowanie uroczystości wraz z obszerną fotorelacją ukaże się niebawem.

Budowa węzła autostradowego w Wierzchosławicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg i wybrał najkorzystniejszą ofertę na łącznik A4 z Mościcami. 
Bardzo się cieszymy, że prace w tym kierunku postępują. Czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą i realizację inwestycji.
Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców Naszej gminy, gdyż obecnie ruch z autostrady odbywa się lokalnymi drogami oraz wysłużonym mostem na Dunajcu.

Poniżej zamieszczamy link do strony http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/rozstrzygnieto-przetarg-na-lacznik-a4-z-moscicami-najtansza-oferta-odrzucona/?fbclid=IwAR2ZYR-2aM4ewkQufCjoIMZMak48iKYeHeLcw5TM8rccaU0mm3uHl_GYSVI/

Dożynki Gminy Wierzchosławice – 18 sierpnia 2019!

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach serdecznie zapraszają na Dożynki Gminy Wierzchosławice, które odbędą się 18 sierpnia 2019 r. w parku przy Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Święto Plonów – Dożynki jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu polskiej wsi, podczas którego rolnicy składają podziękowania za tegoroczne plony i jednocześnie proszą o pomyślność w następnym roku.

W programie:

14:00 – Uroczysta Msza Święta Dożynkowa
14:45 – Przemarsz grup wieńcowych do Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach
15:15 – Uroczyste rozpoczęcie imprezy
15:30 – Występy artystyczne dzieci z Gminy Wierzchosławice
16:00 – Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego – kolejność alfabetyczna
17:30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy
18:00 – Tarnowskie Trio Akordeonowe w składzie Jakub Grzyb, Łukasz Skubisz, Kornel Uriasz
18:30 – See You Later
19:30 – Maks Kwapień z zespołem K.A.C.
20:40 – Zabawa taneczna prowadzona przez zespół ProPozycja

Ponadto od 15:00 do 19:00 w programie przewidziano animacje i konkursy, w tym: dmuchane miasteczko dla dzieci, stoiska gastronomiczne, eurobungee, kule wodne, wata cukrowa, stoiska DKMS, miasteczko strażackie, degustacja karpia, stoisko tematyczne projektu „Równać Szanse” oraz punkt informacyjny projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i inne atrakcje.

Program uświetnią również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.

W trakcie imprezy będzie również prowadzona zbiórka charytatywna dla p. Janiny – podopiecznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu pn. „Pomóżmy Janinie!”. Organizatorem wsparcia jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach oraz Stowarzyszenie Oświatowe Horyzont z Bogumiłowic. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc w odzyskaniu domu p. Janinie – osobie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, która jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a nie ma możliwości podjęcia pracy ze względu na zły stan zdrowia.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Roboty budowlane w zakresie utworzenia Żłobka Publicznego w Bogumiłowicach

W dniu 31.07.2019 r. Wójt Gminy Wierzchosławice podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku publicznym w Bogumiłowicach w Gminie Wierzchosławice”.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Umowa obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do uruchomienia funkcjonowania placówki opieki nad dziećmi do lat 3 tj. m.in. wykonanie ścian wewnętrznych, izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i cieplnych, posadzek, tynków cementowo-wapiennych, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji.

Remont z dofinansowaniem

Gmina Wierzchosławice realizuje zadania związane z „Przebudową zespołów sanitarnych z dostosowaniem ich części dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Wierzchosławicach i Mikołajowicach”.

Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych oraz dostosowanie oświetlenia. Na realizację zadań gmina uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50 tyś. zł.

W piątek 26 lipca zakończenie prac w Placówce w Wierzchosławicach osobiście wizytowała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Poniżej krótka fotorelacja

Porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan

W dniu 22.07.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się Spotkanie tematyczne nt. możliwości rozwoju zawodowego dla Małopolan, na którym Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz podpisał Porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w Małopolsce.

Porozumienie dotyczy współpracy Gminy Wierzchosławice przy realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów: Kierunek kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

Deklaracja współpracy została zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Wierzchosławice – Andrzejem Mrozem a Anną Pieczarką – członkiem zarządu województwa małopolskiego, Jackiem Hudymą – wicestarostą tarnowskim i Janem Gąsienicą-Walczakiem – dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Poniżej informacja o projektach realizowanych przez WUP w Krakowie

Projekt Kierunek kariera i Kierunek Kariera Zawodowa– plik pdf do podglądu

oraz krótka fotorelacja ze spotkania

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice jest po przeprowadzonych dwóch przetargach na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach”.

Najniższą Ofertę cenową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice oraz pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach, przedstawiła firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, w związku z czym powierzono jej wykonywanie tej usługi.

Oferta cenowa złożona przez ww. firmę była znacznie wyższa od przewidywanych wpływów z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Gmina nie może dopłacać ani zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd zaistniała konieczność podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wzrost cen za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wynikają między innymi:

  • ze wzrostu najniższej stawki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. i planowanego kolejnego wzrostu od 1 stycznia 2020 r
  • wzrostu cen paliw,
  • dużego wzrostu stawek opłat za składowanie odpadów oraz ich zagospodarowanie,
  • zapowiadanego bardzo wysokiego wzrostu cen energii ok. 70% dla firm,
  • znacznego wzrostu ilości odebranych odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych z Gminy Wierzchosławice w porównaniu do poprzednich lat.

Ponadto ustawodawca narzucił obowiązek na firmy prowadzące wysypiska śmieci, uzyskanie nowych zezwoleń oraz ubezpieczenie każdej składowanej tony odpadów, co generuje dodatkowe dla nich koszty i później przekłada się na składane oferty przetargowe.

Zatem ustalenie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było konieczne oraz wynikało z obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.

Remont i przebudowa Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z dofinansowaniem PFRON!

Gmina Wierzchosławice realizuje zadania związane z „Przebudową zespołów sanitarnych z dostosowaniem ich części dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Wierzchosławicach i Mikołajowicach”. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych oraz dostosowanie oświetlenia. Dodatkowo w Wierzchosławicach zostanie  wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadań Gmina Wierzchosławice uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 50 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa sierpnia bieżącego roku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony