Szanowni Państwo! Prezentujemy broszurę dotyczącą kwestii właściwego segregowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i właściwa ich segregacja, oprócz korzystnego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, ma również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że odpady z gospodarstwa domowego powinny w pierwszej kolejności trafiać do worków na odpady segregowane, bądź do pojemnika na odpady zmieszane – i być wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie zbiórki. Im mniej odpadów trafi na PSZOK, tym mniejsze będą ogólne koszty jego prowadzenia, a tym samym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie niższa.

Broszura zawiera informacje jakie odpady powinny trafiać do kolorowych worków, jakie do pojemnika, opisuje najważniejsze zasady korzystania z PSZOK oraz wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wkrótce ulotka trafi do Państwa domów, ale już dziś możecie się z nią zapoznać na naszej stronie.

Pobierz broszurę w formie PDF

Przeglądaj broszurę:

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony