Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

„Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice”

2 grudnia 2019

Miło nam poinformować, iż Gmina Wierzchosławice rozpoczęła realizację mikrograntu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr  III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Głównym celem realizacji mikroprojektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wierzchosławice.

W ramach mikroprojektu zostaną przeprowadzone szkolenia w 5 modułach tematycznych. Na każdy moduł przypadać będzie 12 h zegarowych.

Tematyka szkoleń:

  1. „Rodzic w Internecie”;
  2. „Mój biznes w sieci”;
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  4. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
  5. „Kultura w sieci”.

Szkolenia skierowane będą do 140 uczestników/uczestniczek w wieku 25+ ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonych szkoleń ponad 93% uczestników/uczestniczek zwiększy swoje umiejętności w zakresie korzystania z komputera, w tym usług e-administracji.

Uczestnicy/uczestniczki mikroprojektu wyłonieni zostaną w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, która rozpocznie się już w grudniu 2019 r.

Wartość mikroprojektu: 78 364,00 zł

Przedsięwzięcie jest w całości dofinansowane w ramach projektu pn. „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego przez Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318  Gródek nad Dunajcem.

Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2019

Komentowanie jest wyłączone.