Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Nieodpłatna pomoc prawna

WAŻNA INFORMACJA: Zawieszenie bezpłatnych porad prawnych w Gminie Wierzchosławice !!! – link do informacji

———————————————————————————————————-

Informujemy, iż w budynku Gminnego Centrum Kultury istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

  • przeprowadzenie mediacji;

  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Tarnowskim.

Pomoc prawna udzielana jest po wcześniejszej rejestracji pod nr. telefonów:

(14) 631-90-12 Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach
(14) 688-33-27 Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Miejsce i godziny przyjmowania:

Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach / 33-122 Wierzchosławice 39a, 

Poniedziałek – 800 – 1200
Wtorek – 1200 – 1600
Środa – 1200 – 1600 (w tym medjacja*)

* adwokat/radca prawny z uprawnieniami mediatora (w ramach dyżuru istnieje możliwość skorzystania dodatkowo z nieodpłatnej mediacji)

Rejestracja telefoniczna – 14 6883327
(w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie)

Pomoc przysługuje osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego www.powiat.tarnow.pl oraz pod numerem telefonu 14 6883327