Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Koronawirus – informacje

URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE OGRANICZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW

Na podstawie § 21 w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.512) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020.713.1378) Urząd Gminy Wierzchosławice nadal ogranicza bezpośrednią obsługę klientów.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Wszystkie sprawy administracyjne bądź inne związane z funkcjonowaniem Gminy Wierzchosławice, prosimy załatwiać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Poniżej podajemy numery telefonów, przykłady spraw, które można załatwić bez konieczności wizyty w Urzędzie:

Sekretariat Wójta (14) 631 90 12

Sekretarz (14) 631 90 34

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i zarządzania Kryzysowego

Tel. (14) 631 90 53

Urząd Stanu Cywilnego:

– tylko zgłoszenie zgonu – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej (klient będzie czekał – dokumenty zostaną Mu przygotowane i przyniesione na dół)

– wszystkie pozostałe sprawybez kontaktu fizycznego z klientem (wydawanie aktów, dokumentów, zaświadczeń, sprawy ślubów itp.) – telefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA)

Tel. (14) 631 90 23

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

tylko pilny odbiór dowodu osobistego – po uprzednim telefonie – pracownik zejdzie na dół i wyda dokument

– wszystkie pozostałe sprawy – bez kontaktu fizycznego z klientem (składanie wniosków o dowody osobiste, wydawanie zaświadczeń, meldunki itp.) – telefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP , wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka pocztą (zgodnie z terminami KPA)

Tel. (14) 631 90 22

Referat Podatków i Opłat

– wszystkie zaświadczenia, wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, deklaracje na podatek i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez kontaktu fizycznego z klientem– telefoniczne ustalanie szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP , wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA)

tylko niecierpiące zwłoki sprawy wymagające wyjaśnienia lub uzgodnienia – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej

Tel. (14) 631 90 52, (14) 631 90 21

Adresy email:

bernadeta.twardowska@wierzchoslawice.pl

jadwiga.owsianka@wierzchoslawice.pl

dominika.bryl@wierzchoslawice.pl

Referat Budżetu i Finansów

Wstrzymane zostają wypłaty z tytułu ulgi za przejazd środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice z uwzględnieniem dojazdu do pętli autobusowej w Tarnowie-Mościcach, przysługujące osobom, które ukończyły 70 lat życia. Wypłaty te będą wznowione po zakończeniu ograniczeń.

Tel. (14) 631 90 32

Geodeta

tylko uprawomocnienie decyzji – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej, klient pozostawia dokumenty na dzienniku podawczym zwrotnie otrzymuje przesyłką pocztową

– wszystkie pozostałe sprawy – bez kontaktu fizycznego z klientem

Tel. (14) 631 90 36

Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

– wszystkie sprawy bez kontaktu fizycznego z klientem

Wnioski o:

  • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Przeniesieniu uprawnień

  • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

  • Zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wnioski do studium

Dostępne są na stronie Gminy wraz z kartą usługi i mogą być po uzupełnieniu wysłane pocztą tradycyjną bądź platformę ePUAP.

Tel. (14) 631 90 11, (14) 631 90 18, (14) 631 90 17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (14) 631 90 28 gops@wierzchoslawice.pl

Szczegóły na stronie GOPS – www.gops.wierzchoslawice.pl

Spółka „Energia Wierzchosławice” – (14) 631 90 54

Spółka „Wodociągi Wierzchosławickie” – (14) 631 90 49 (44)

Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.