Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 2020

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr K 202489 w km 0+000-0+436 w miejscowości Rudka, Gmina Wierzchosławice”

Dofinansowanie: 129.898,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 216.497,93 zł

Celem realizacji zadnia była poprawa stanu technicznego drogi gminnej na długości 436 m w miejscowości Rudka (przysiółek Partyń) poprzez likwidację przełomów, frezowanie starej nawierzchni, położenie nowej nakładki asfaltowej oraz wykonane obustronnie poboczy szerokości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego.

Wyremontowana droga stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych o zwartej zabudowie, boiska sportowego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw a także zakładu ślusarskiego. Poprzez remont zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, znacznie poprawił się dostęp do infrastruktury sportowej, dojazd do zabudowań mieszkalnych a także funkcjonującej tam firmy.

Zadanie wykonano w lipcu 2020 r.

Droga w Rudce do remontu z dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych

Podpisano umowę na remont drogi w Rudce

Droga w Rudce już gotowa

 

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr K 202541 w km 0+000-0+500 w miejscowości Łętowice, Gmina Wierzchosławice”

Dofinansowanie: 137.283,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 228.805,19 zł

Celem realizacji zadnia była poprawa stanu technicznego drogi gminnej na długości 500 m w miejscowości Łętowice (przysiółek Bardyjówek) poprzez likwidację przełomów, remont przepustów pod drogą, frezowanie starej nawierzchni, położenie nowej nakładki asfaltowej oraz wykonane obustronnie poboczy szerokości 30 cm
z mieszanki kruszywa łamanego.

Wyremontowana droga stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych o zwartej zabudowie. Poprzez remont zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, znacznie poprawił się dojazd do zabudowań mieszkalnych.

Zadanie wykonano we listopad 2020 r.

Remont drogi w Łętowicach z dofinansowaniem

Komentowanie jest wyłączone.