Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Fundusz Dróg Samorządowych 2019

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 2019

Zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr K 202486 Bobrowniki Małe-Dobczyce w km 0,00+0,998 w miejscowości Bobrowniki Małe, Gmina Wierzchosławice”

Dofinansowanie: 266.399,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 332.999,99 zł

Celem realizacji zadnia była poprawa stanu technicznego drogi gminnej na długości 998 m w miejscowości Bobrowniki Małe (przysiółek Dobczyce) poprzez likwidację przełomów, frezowanie starej nawierzchni, położenie nowej nakładki asfaltowej oraz wykonane obustronnie poboczy szerokości 50 cm z mieszanki kruszywa łamanego.

Wyremontowana droga stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych o zwartej zabudowie oraz do firmy transportowej. Poprzez remont zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również poprawie uległy warunki funkcjonowania gospodarstw domowych i firmy w obrębie oddziaływania projektu.

Zadanie wykonano w listopadzie 2019 r.

Gmina Wierzchosławice z kolejnym dofinansowaniem na remont dróg

 

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr K 202509 Wierzchosławice-Kolonia w km 0,00+0,615 w miejscowości Wierzchosławice, Gmina Wierzchosławice”

Dofinansowanie: 130.159,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 162.698,88 zł

Celem realizacji zadnia była poprawa stanu technicznego drogi gminnej na długości 615 m w miejscowości Wierzchosławice (przysiółek Kolonia – druga nitka) poprzez likwidację przełomów, frezowanie starej nawierzchni, położenie nowej nakładki asfaltowej oraz wykonane obustronnie poboczy szerokości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego.

Wyremontowana droga stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych o zwartej zabudowie. Poprzez remont zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również poprawie uległy warunki funkcjonowania gospodarstw domowych w obrębie oddziaływania projektu.

Zadanie wykonano w listopadzie 2019 r.

Gmina Wierzchosławice z kolejnym dofinansowaniem na remont dróg

Komentowanie jest wyłączone.