Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacje

Ogólnopolska akcja zbiórki zużytych opon

Grupa Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą Śrem ul. Letnia 3 zajmująca się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon w związku z ogólnopolską akcją skierowaną głównie do rolników prowadzi zbiórkę wszelkiego rodzaju zużytych dętek i opon od motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych, wolnobieżnych maszyn rolniczych, wózków widłowych, jak również wielkie opony ponadgabarytowe. W związku z powyższym …

Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski!

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami. W Małopolsce wszystkie – 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób …

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice!

W minioną sobotę w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie to rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchosławice. Naczelnik OSP dh. Mateusz Krakowski rozpoczął zebranie, powitał zgromadzone Druhny, Druhów oraz przybyłych gości i przystąpił do wyboru Przewodniczącego zebrania oraz przedstawienia i przyjęcia porządku …

Obchody 149. rocznicy urodzin Wincentego Witosa!

W dniach 21 i 22 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Wierzchosławice zorganizowano uroczyste obchody 149. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Sobotnie obchody organizowane były przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. S. Reymonta w Wierzchosławicach oraz Wójta Gminy Wierzchosławice. Organizatorem niedzielnych uroczystości był Niezależny …

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie. Spotkanie odbędzie się …

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice / ORx091- 068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, km 68.405 – na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice.

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) dalej: …

Zapraszamy na obchody 149 rocznicy urodzin Wincentego Witosa oraz 118 rocznicy urodzin Stanisława Mierzwy w dniu 21 stycznia 2023 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM WINCENTEGO WITOSA MUZEUM WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIERZCHOSŁAWICACH Zapraszają na obchody 149 rocznicy urodzin Wincentego Witosa oraz 118 rocznicy urodzin Stanisława Mierzwy w dniu 21 stycznia 2023 r. O godzinie 16:00 nastąpi zapalenie zniczy przy kaplicy Wincentego …

Dni Otwarte Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 30-31 styczeń 2023 r.

Dni Otwarte Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 30-31 styczeń 2023 r. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców w związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone od dnia 3 stycznia 2023 r. w Programie „Czyste Powietrze”   Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjnego  organizuje wydarzenie  pn.:  Dni Otwarte Programu „ Czyste Powietrze”. Przypominamy, że głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji …

Spotkanie Opłatkowe Strażaków Ochotników!

W ubiegłą sobotę, po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Atrium Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach odbyło się Spotkanie Opłatkowe druhen i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wierzchosławice. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym kolędowaniem przy akompaniamencie Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy. Po wspólnej kolędzie, wszystkich zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz, który w swoim …

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie – legitymacja emeryta-rencisty w formie elektronicznej!

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legityma­cji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mo­bilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. mLegitymację wydaliśmy Ci również wtedy, gdy masz już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Teraz możesz korzystać z obu wersji legitymacji – i …

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa ogłasza Nabór nr 1/2023!

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2023 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną …

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2023 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2023r. Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1327 ze zm), Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach …

Gmina Wierzchosławice otrzymała blisko 750 tysięcy złotych dotacji na remont boisk sportowych!

Kolejne inwestycje związane z infrastrukturą sportową już niebawem! Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 747 300,00 zł, Gmina Wierzchosławice już w roku 2023 i 2024 wzbogaci się o kolejne wielofunkcyjne boiska sportowe! Prace dotyczyć będą boisk przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach i Rudce. Całkowity koszt inwestycji to 1 507 547,63 zł. Warto …

Pierwszy Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek!

Najpiękniejsze kolędy rozbrzmiewały w styczniowy wieczór w Wierzchosławickim Centrum Kultury. Najpierw odbył się Pierwszy Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Każdy z uczestników zaprezentował jedną kolędę i jedną pastorałkę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Andrzeja Mroza – Wójta Gminy Wierzchosławice pamiątkowe statuetki i dyplomy. Po zakończeniu przeglądu rozpoczął się świąteczny koncert kolęd, podczas którego …

Przekazanie ubrań specjalnych dla OSP!

3 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach odbyło się uroczyste przekazanie 13 kompletów ubrań specjalnych dla druhów z Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej działających w ramach KSRG z terenu Gminy Wierzchosławice. Ubrania zostały zakupione w ramach pomocy finansowej na zakup odzieży specjalistycznej dla jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu województwa małopolskiego.   „Projekt współfinansowany ze …

UWAGA! Zmiany w programie “Czyste Powietrze”

  Od 3 stycznia 2023 r.  zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji …

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A, którego głównym celem jest przeznaczenie obszaru w większości pod tereny usług i tereny produkcyjne Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w siedzibie …

Przedłużenie naboru o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska

Zgodnie z Zarządzeniem nr 302/2022 Wójta Gminy Wierzchosławice informujemy, że przedłużono nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Wierzchosławicach, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SiM Małopolska sp. z o.o. inwestycji do 27 stycznia 2023 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia: 2023-01-03  Forma zatrudnienia: Umowa o pracę  Status naboru: W toku  Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 550 Stanowisko pracy: Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska …

Gmina Wierzchosławice otrzymała nowy przydział paliwa stałego dla Mieszkańców!

Z dniem 2 stycznia 2023 roku Gmina Wierzchosławice otrzymała 621 ton przydziału paliwa stałego dla Mieszkańców Gminy Wierzchosławice. Do Polskiej Grupy Górniczej w dalszym ciągu kierowane są wnioski o zwiększenie przydziału, celem zapewnienia wszystkim mieszkańcom potrzebnego na okres zimowy węgla. Informujemy, że w pierwszej kolejności z nowego przydziału skorzystają osoby, które nie otrzymały węgla zakupionego …

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236) i przystąpieniem Gminy do zakupu paliwa stałego, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mogą składać wnioski o zakup tego paliwa. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która …

Zmiana rodzaju miejscowości Kępy Bogumiłowickiej z przysiółka na wieś!

Z dniem 1 stycznia 2023 roku Kępa Bogumiłowicka, która dotychczas pozostawała przysiółkiem miejscowości Bogumiłowice uzyskała status wsi! Z tej okazji na ręce Sołtysa, Rady Sołeckiej i Mieszkańców Kępy Bogumiłowickiej składam serdeczne gratulacje! Dziękuję za troskę i starania o dobro Sołectwa, a jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności, spełnienia i motywacji do podejmowania działań i dalszej wspólnej pracy …

Radni Rady Gminy Wierzchosławice uchwalili Budżet na 2023 rok!

W dniu 30 grudnia, podczas ostatniej w 2022 roku Sesji Rady Gminy Wierzchosławice, Radni podjęli uchwałę Budżetową Gminy Wierzchosławice na rok 2023. Wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2023 roku stanowią łączną kwotę 21 849 695,52 zł. Budżet na przyszły rok zakłada rozwój Gminy Wierzchosławice między innymi w obszarach: infrastruktury drogowej, modernizacji placówek edukacyjnych na …

Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach mają już ciepło. Dobiegł do końca remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach, który został przeprowadzony dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pomocy dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Na realizację tego zadania pn. „Modernizacja …

Nowe harmonogramy wywozu odpadów w 2023

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. do 31.12.2023r. wywóz odpadów z terenu gminy prowadzony będzie przez firmę Conteko Sp. z o.o. z siedzibą Radłów ul. Woleńska 15 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie urzędu. Pełna informacja o wywozie odpadów komunalnych w 2023r.

OD 01.01.2023 ! Nowe rozkłady jazdy komunikacji gminnej!

Od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe rozkłady jazdy komunikacji gminnej Gminy Wierzchosławice:      

Świąteczne odwiedziny dzieci i seniorów z terenu Gminy Wierzchosławice!

W minionym, przedświątecznym tygodniu Urząd Gminy Wierzchosławice gościł świąteczne delegacje ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” oraz seniorów ze Stowarzyszenia Klub Seniora „Przystań”. Krótkie wizyty przepełnione były miłą atmosferą, a moc wzajemnych życzeń umiliła czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy za miłą wizytę!

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Niech każdy dzień będzie nowym wyzwaniem, które przyniesie rozwój i zmotywuje do spełnienia marzeń. Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy 2023 Rok niech niesie ze sobą pokój, szczęście i pomyślność! Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz

Życzenia świąteczne marszałka Witolda Kozłowskiego

„Niech te świąteczne dni będą dla nas czasem spokoju i wytchnienia oraz prawdziwie rodzinnej radości z bycia razem” – mówi marszałek Witold Kozłowski w świątecznym spocie dedykowanym wszystkim mieszkańcom regionu.

Pozytywna ocena wiarygodności kredytowej SIM Małopolska

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że SIM Małopolska sp. z o.o. uzyskała pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej w odniesieniu do złożonego wniosku o udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjnego finansowania zwrotnego na realizację inwestycji mieszkaniowej w m. Wierzchosławice. SIM Małopolska korzysta z form finansowania bezzwrotnego, którego uzupełnieniem jest preferencyjne finansowania zwrotne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego …

Świąteczny nastrój opanował Gminę Wierzchosławice!

W ostatnią niedzielę przed świętami w Wierzchosławicach odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Do Gminnego Centrum Kultury zjechali się wystawcy z całej okolicy. Były stoiska KGW ze smakołykami, były miody i wina, ozdoby świąteczne, biżuteria, żywe choinki oraz karp. Oprócz stoisk organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na jarmarku można było spotkać Mikołaja i zrobić …

Moc sportowych emocji towarzyszyła uczestnikom i organizatorom Otwartych Mistrzostw Gminy Wierzchosławice w tenisie stołowym!

Dużym sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Wierzchosławice w tenisie stołowym, które odbyły się w dniu 17 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach. Rywalizację w Mistrzostwach podjęło blisko 60 uczestników. Po zawziętej walce, zarówno w kategorii dzieci oraz dorosłych i młodzieży, wyniki przedstawiały się następująco: Kategoria dziewczęta …

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Podstawa  prawna: Art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), dalej zwana „ustawą”. Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice …

W sobotę 24.12.2022 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) PSZOK NIECZYNNY!

Informujemy, że w sobotę 24.12.2022 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach będzie nieczynny.  Z PSZOK-u będzie można skorzystać w dniu 23.12.2022 r. (PIĄTEK) w godz. 7:00-15:00.

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Silny mróz

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega: Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny mróz/1 Obszar – powiat tarnowski Ważność: od 14.12.2022 r. g. 00:00 do 14.12.2022 r. g. 09:00 Prognozuje się miejscami temperaturę minimalną do – 17°C ; średnia prędkość wiatru od 5 km/h  

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę!

W dniu 6 grudnia 2022 r. zakończyła się realizacja w szkołach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę! W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchosławice zwiedzali Polskę, uczestnicząc w organizowanych wycieczkach: Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach z dofinansowaniem wycieczek na kwotę 22 156 zł, uczestniczyła w wycieczce …

Zapraszamy do udziału w Otwartych Mistrzostwach Gminy Wierzchosławice w tenisie stołowym!

Wójt Gminy Wierzchosławice, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach oraz Centrum Kultury Wsi Polskiej serdecznie zapraszają na Otwarte Mistrzostwa Gminy Wierzchosławice w tenisie stołowym! Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału kategorii: Szkoły podstawowe – dziewczęta Szkoły podstawowe – chłopcy Młodzież i dorośli – kobiety Młodzież i dorośli – mężczyźni Turniej odbędzie się w dniu 17.12.2022 …

Remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach zakończony!

Zakończono prace związane z remontem i modernizacją placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach, a tym samym dzieci mogą korzystać już z nowych urządzeń zabawowych! Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 88 820,00 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 145 000,00 zł. Zakres prac obejmował: montaż nowych urządzeń i …

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – Nie bądź obojętny!

W  związku z nadejściem sezonu zimowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wierzchosławice o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bez bliskiej rodziny oraz bezdomnych i wszystkich, dla których okres zimowy jest czasem szczególnie trudnym. Prosimy wszystkich, którzy w swojej najbliższej okolicy mają osobę, co …

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego!

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zakłada, że w sytuacji gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokonało zakupu paliwa stałego lub zakupiło je w ilości mniejszej niż 1 500 kg to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres tj. od 1 stycznia 2023 r. Mieszkaniec, który w 2022 roku złożył wniosek …

Mieszkańcy mogą już korzystać z siłowni plenerowej w Bogumiłowicach!

W Bogumiłowicach została wykonana siłownia plenerowa w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2022 roku. W ramach inwestycji zostały zamontowane następujące urządzenia siłowni plenerowej: ławka prosta + poręcz, prasa nożna + stepper, drabinka + poręcz, prasa ręczna + wyciąg górny oraz ławki, kosz …

Dystrybucja paliwa stałego w Gminie Wierzchosławice!

Od 25 listopada 2022 roku w Gminie Wierzchosławice trwa proces dystrybucji węgla zakupionego przez mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Węgiel sprzedawany jest po cenie 1.550,00 zł brutto za tonę! Na dzień 5 grudnia 2022 roku do mieszkańców trafiło już 158 ton paliwa stałego. Przydział, który Gmina Wierzchosławice otrzymała od Polskiej …

Cyfrowy Klub Senior + w Wierzchosławicach

Gminie Wierzchosławice zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Klub Senior+ w Wierzchosławicach”. Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ w Wierzchosławicach poprzez zakup 7 nowych laptopów i 3 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany …

Rudka i Mikołajowice z awansem na zawody powiatowe w koszykówce!

W miniony poniedziałek na sali gimnastycznej w Łętowicach odbyły się zawody w piłce koszykowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach, w których łącznie udział wzięło 7 reprezentacji z 4 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. W kategorii chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Rudki, natomiast w kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa …

Gmina Wierzchosławice otrzymała promesy w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant 1, Grant 2 i Grant 3!

W dniu 5 grudnia 2022 r. w Sali Pospólstwa Muzeum Okręgowego  w Tarnowie miało  miejsce uroczyste przekazanie promes dla Grantobiorców z regionu tarnowskiego w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant 1, Grant 2 i Grant 3. Gmina Wierzchosławice otrzymała …

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022!

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 18 grudnia (niedziela) od godziny 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Atrakcje dla najmłodszych: 14.00-16.00 – spotkanie ze św. Mikołajem – możliwość wykonania pamiątkowej fotografii animacje, konkursy, malowanie twarzy Agencja Artystyczna E-muz 15.00 – warsztaty zdobienia …

Szkoła Podstawowa w Ostrowie doczekała się remontu!

Rozpoczęły się już prace remontowe budynków Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotłowni, remont sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzek i wentylacji. W budynku nr 1 zostaną wymienione drzwi wewnętrzne, instalacja elektryczna, posadzki, docieplony zostanie również strop budynku. Łazienka zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie jest dofinansowane z …

Uzupełniający nabór wniosków już trwa! SIM Małopolska

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 01.12.2022 r. – 05.01.2023 r. odbędzie się uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzchosławice budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Małopolska Sp. z o.o. Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany będzie w Wierzchosławicach na działce nr 137/20. Wnioski o …

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych można składać od 1 grudnia 2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach –  III piętro. Pokój nr 44 – telefon 14 631 90 38 Ośrodek czynny jest w …

Rozpoczął się nabór wniosków do 7. edycji konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023″

Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest konkurs towarzyszący „Mikro Firma za rogiem 2023″. Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym …

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Dostępne Mieszkanie to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej …

Akcja Krwiodawstwa – Podziel się kroplą krwi – niedziela 4 grudnia 2022 r.

Klub HDK PCK Wierzchosławice razem ze Stowarzyszeniem Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice, OSP Rudka oraz całą Strażą Pożarną z Gminy Wierzchosławice zapraszają na Mikołajkową Akcję Krwiodawstwa w remizie OSP w Rudce w dniu 4 grudnia 2022 roku. Krew można oddawać od godz. 8.00 – 12.00

Centrum Medyczne MASZACHABA zaprasza na bezpłatną mammografię!

W mammografii wykonywanej w Ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat (urodzone w latach 1972-1953), które są ubezpieczone i nie były leczone z powodu raka piersi, a także: nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu w ciągu …

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie on-line dla przedsiębiorców z terenu Gminy Wierzchosławice!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje 30 listopada bezpłatne spotkanie on-line dla przedsiębiorców zainteresowanych obniżeniem rachunków za prąd oraz efektywnym zarządzaniem energią w firmie. W trakcie spotkania prowadzący przedstawią metody zarządzania energią w firmie i najbardziej opłacalne przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Nie zabraknie cennych informacji odnoszących się do monitorowania i optymalizacji zużycia energii, systemów zarządzania …

Gmina Wierzchosławice rozpoczęła dystrybucję węgla do gospodarstw domowych!

W miniony piątek rozpoczęła się dystrybucja węgla zakupionego przez mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przypominamy, że kolejność wydawania towarów osobom uprawnionym uzależniona jest od kolejności wpłacania środków na numer konta podany w informacji wydawanej każdemu wnioskodawcy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. W miarę dostępności danego sortymentu …

W kierunku dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

W dniu 25 listopada podpisano umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. ,,W kierunku dostępności w Urzędzie Gminy Wierzchosławice”. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności. W ramach projektu w …

Mistrzostwa szkół w tenisie stołowym!

W czwartek 17 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Mikołajowicach, odbyły się mistrzostwa szkół w tenisie stołowym, które miały wyłonić reprezentantów Gminy na zawody powiatowe! W kategorii klas 4-6 wśród chłopców najlepszy okazał się Kamil Bańbor ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, a wśród dziewczynek Patrycja Smuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach. W klasyfikacji drużynowej …

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Intensywne opady śniegu!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega Zjawisko/ stopień zagrożenia – Intensywne Opady Śniegu /1 ZMIANA Obszar – powiat tarnowski Ważność: od 24.11.2022 r. g. 13:00 do 25.11.2022 r g. 06:00 prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Uwaga! Marznące opady deszczu i intensywne opady śniegu!

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Intensywne opady śniegu Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega Zjawisko/ stopień zagrożenia – Intensywne Opady Śniegu /1 Obszar – powiat tarnowski Ważność: od 24.11.2022 r. g. 00:00 do 24.11.2022 r g. 18:00  prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.   Ostrzeżenie Meteorologiczne – Marznące Opady …

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Marznące Opady!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega: Zjawisko/ stopień zagrożenia – Opady marznące/1 Obszar – powiat tarnowski Ważność: od 21.11.2022 r. godzina 20:00 do 22.11.2022 r. godzina 10:00 Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Premiera publikacji Władysława Kurtyki pt. „Bogumiłowice poprzez wieki” już za nami!

W minioną sobotę Dom Ludowy w Bogumiłowicach stał się miejscem spotkania okolicznych mieszkańców z autorem książki pt. „Bogumiłowice poprzez wieki”. Spotkanie autorskie połączone z prezentacją najnowszej książki przyciągnęło pasjonatów przeszłości i historii Bogumiłowic. Zainteresowani najnowszym wydaniem Pana Władysława Kurtyki mogli skorzystać z okazji i zakupić egzemplarz z personalizowaną dedykacją od autora. Liczymy na monografie kolejnych …

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – składanie wniosków tylko do 30.11.2022 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przypomina, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach – III piętro do dnia 30.11.2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. …

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Na podstawie Uchwały nr XLIII/252/2010 Rady Gminy …

Zwycięstwo drużyny trampkarzy z Wierzchosławic!

W minioną niedzielę, na boisku LKS Wierzchosławice-Ostrów, Wójt Gminy Wierzchosławice uhonorował zespół trampkarzy z Wierzchosławic za zwycięstwo w rozgrywkach ligowych sezonu 2021/2022! Jest to kolejny sukces piłkarzy z terenu naszej Gminy, którzy okazali się najlepsi w minionym sezonie i uzyskali awans do wyższej kategorii rozgrywkowej. Trampkarzom został wręczony pamiątkowy puchar, piłka firmy Joma oraz 30 …

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że zgłoszeniem przez gospodarstwo domowe chęci zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, jest złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice. Ustne, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie …

Poznaj Swój Region – Gmina Wierzchosławice!

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego o Gminie Wierzchosławice realizowanego przez Temi.pl Twoje Media Informacyjne w ramach cyklu Poznaj Swój Region. Linki do materiału: https://www.temi.pl/region/poznaj-swoj-region-gmina-wierzchoslawice-wideo/ https://youtu.be/16Lmv3ovZIU

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości!

11 listopada mieszkańcy Gminy Wierzchosławice świętowali Narodowy Dzień Niepodległości. Pierwszym punktem gminnych obchodów było złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. O godzinie 17.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Maki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach odprawiono mszę św. w intencji ojczyzny oraz mieszkańców gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II Wojny Światowej. Bezpośrednio po mszy św. …

Przypominamy! Dyżur konsultanta ds. Funduszy Europejskich dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie wraz z Urzędem Gminy w Wierzchosławicach zaprasza na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków m.in. na: otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się 16 listopada 2022 r. (środa) w godzinach od 8:00- 13:00 w Urzędzie Gminy w …

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022, poz. 2236) i przystąpieniem Gminy do zakupu paliwa stałego, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mogą składać wnioski o zakup tego paliwa. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna …

OD 14.11.2022! Nowe rozkłady jazdy komunikacji gminnej!

Od dnia 14 listopada 2022 r. obowiązują nowe rozkłady jazdy komunikacji gminnej Gminy Wierzchosławice: Linia: Mikołajowice – Bogumiłowice PKP – Wierzchosławice Linia: Dwudniaki – Wierzchosławice – Łętowice – Wierzchosławice  

Najnowsze opracowanie Władysława Kurtyki mieszkańca Wierzchosławic

Książka Bogumiłowice poprzez wieki opuściła drukarnię pod koniec sierpnia br. Jej autor Władysław Kurtyka miłośnik historii, regionalista, napisał zarys monograficzny miejscowości Bogumiłowice, w którym przybliżył jej historię, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Jest to obszerna praca licząca prawie 500 stron, bez tabel, wykresów czy zestawień.   Kurtyka jest autorem kilku opracowań m.in.: Wierzchosławice – z …

Kolejny odcinek trasy Velo Dunajec już w przyszłym roku!

Powstanie kolejny odcinek trasy Velo Dunajec! Zgodnie z zapowiedziami, do końca roku 2023 rowerzyści będą mogli dojechać wałami Dunajca z Ostrowa do mostu w Łukanowicach. Nowy odcinek wydłuży istniejącą już trasę rowerową o niespełna 5 km i zlokalizowany będzie na terenie gmin Wierzchosławice i Wojnicz na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec. Jak informuje Zarząd Dróg …

Zaduszki Witosowe 2022 [ZDJĘCIA]

Prawdziwe tłumy członków Ruchu Ludowego zawitały w niedzielę do Wierzchosławic na tradycyjne Zaduszki Witosowe. W tym roku upamiętniono 77. rocznicę śmierci Wincentego Witosa oraz 37. rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy. Jak co roku wydarzenie rozpoczęło się Mszą Święta w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach sprawowaną w intencji śp. Wincentego Witosa, Stanisława Mierzwy, Wincentego Stawarza i Zmarłych Ludowców. …

Ogłoszenie o przetargu  – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice działki nr 2939, 1161/51 oraz 122/118

Ogłoszenie o przetargu  – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice działki nr 2939, 1161/51 oraz 122/118 GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice nr działek 2939, 1161/51 oraz 122/118, Gmina Wierzchosławice”. Przedmiotem …

Przypominamy o konieczności okresowej kontroli i czyszczenia kominów!

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Wierzchosławice gościł Prezesa Zarządu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Pana Wiesława Zabawę! Tematem krótkiej rozmowy było przypomnienie o konieczności regularnych przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych. W związku z troską o bezpieczeństwo mieszkańców i rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy: przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! okresowa kontrola przewodów kominowych jest wymagana minimum raz w …

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Ogłoszenie Wójt Gminy Wierzchosławice na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa …

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Wierzchosławicach!

Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Wierzchosławicach! W programie: 16:45 – Złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Wierzchosławicach 17:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Gminy Wierzchosławice poległych na frontach I i II wojny światowej w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia …

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w sprawie: Naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 r. Informacja na stronie GOPS: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023r/ Naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” Informacja na stronie GOPS: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/nabor-wnioskow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/ Zmiany ustawy o dodatku węglowym Informacja na stronie GOPS: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/zmiana-ustawy-o-dodatku-weglowym/ …

Informacja dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice o przystąpieniu gminy do zakupu paliwa stałego

Wójt Gminy informuje, że Gmina Wierzchosławice przystąpiła do zakupu paliwa stałego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Obecnie trwa proces przygotowania do podpisania umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz …

Informacja Wójta Gminy Wierzchosławice o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Wierzchosławice informuje o przystąpieniu Gminy Wierzchosławice, powiat tarnowski, woj. Małopolskie,  do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. …

Akademia Piłkarska Wierzchosławice z Zieloną Gwiazdką PZPN!

Akademia Piłkarska Wierzchosławice w bieżącym roku zgłosiła się do naboru w Programie Dotacji Szkółek Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, Akademia otrzymała zielony certyfikat oraz dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych! Środki z dofinansowania mogą być …

Zaduszki Witosowe 2022!

Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza na tegoroczne Zaduszki Witosowe, które odbędą się 6 listopada 2022 roku!  

Muzyczne Zaduszki w Wierzchosławicach!

Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na Muzyczne Zaduszki w Wierzchosławicach z udziałem Wojciecha Cugowskiego!

Ważny komunikat w sprawie punktów paszportowych!

Szanowni Państwo, na prośbę Wojewody Małopolskiego uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie od 8 do 13 listopada 2022 r. Komunikat Wojewody Małopolskiego W Krakowie, Nowym …

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu!

W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych  –  Wójt Gminy Wierzchosławice wprowadza od dnia 31.10.2022r. od godz. 12:00 do dnia 02.11.2022r. do godz. 12:00 czasową zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej nr K202511 w m. Wierzchosławice (droga dojazdowa do cmentarza). Zmiana organizacji ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na przedmiotowym odcinku drogi.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Gmina Wierzchosławice na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi  Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu  „Czyste Powietrze”. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny zaprasza Mieszkańców Gminy Wierzchosławice w piątek –  28.10.2022 r. na konsultacje: „Poprawa efektywności energetycznej budynku z Programem Czyste Powietrze”  Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku …

Szkolne zawody w piłkę nożną halową!

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach odbyły się gminne zawody w piłkę nożną halową szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. W młodszej kategorii wiekowej, czyli dzieci z klas 4-6, podwójnym tryumfem cieszyła się szkoła podstawowa z Wierzchosławic, która zwyciężyła zarówno w kategorii chłopców jak i dziewczynek. Natomiast w starszej kategorii wiekowej, czyli dzieci …

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny

W związku z pracami nad ustawą określającą warunki i sposób rozpowszechniania i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Wierzchosławice zwraca się z prośbą o przedstawienie zapotrzebowania na przedmiotowy surowiec energetyczny na nadchodzący sezon grzewczy, celem oszacowania potrzeb mieszkańców. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające …

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wierzchosławice!

Dzień 14 października każdego roku jest świętem wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pracujących czynnie jak i będących na emeryturze. Z tej okazji w poniedziałek 17 października 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej! Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od powitania przez Wójta Gminy Wierzchosławice – Andrzeja …

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. oraz o terminie składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy.

I Wicewojewoda Małopolski informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem: gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc …

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że w dniu 20 października 2022 roku od godziny 10.30 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 dla osób posiadających aktualne skierowanie. Informacja na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach dostępna poniżej: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/w-dniu-20-pazdziernika-2022-roku-czwartek-wydawanie-zywnosci-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-podprogram-2021/ …

Dyżur konsultanta ds. Funduszy Europejskich dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie wraz z Urzędem Gminy w Wierzchosławicach zaprasza na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków m.in. na: otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się 16 listopada 2022 r. (środa) w godzinach od 8:00- 13:00 w Urzędzie Gminy w …

Nowoczesne wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” już od września w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Wierzchosławice!

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Wierzchosławice rozpoczęły nowy rok szkolny z nowoczesnym wyposażeniem zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków …

INFORMACJA! Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Informujemy, że podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, w dniu 26 września br., została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały …

PILNE! Nabór wniosków w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”

W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice  poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR  Przypominamy …

Zakończono prace remontowe drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Gosławice!

W dniu 12 października br. dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Gosławice. W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości 465 m.b. Droga zyskała nową nawierzchnię z masy bitumicznej. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 555 014,75 zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 250 000,00 zł z budżetu województwa Małopolskiego, z …

Podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

  WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE Składa serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty Gminy Wierzchosławice   Szanowni Państwo z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam gorące podziękowania i słowa uznania za trud codziennej niełatwej pracy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, życzliwości, nauczycielskiej twórczości pasji przekazywania wiedzy, wspieracie dzieci i młodzież w nauce, kształtując ich …

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia …

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wierzchosławice z dofinansowaniem na organizację wycieczek i zajęć pozalekcyjnych!

Uczniowie z terenu Gminy po raz kolejny skorzystają z projektu „Poznaj Polskę”.  W dniu 28 września 2022 r. została podpisana umowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” pomiędzy Gminą Wierzchosławice a Ministrem Edukacji i Nauki. Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie …

Miejsca polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE Stosownie do art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022, poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego: Miejsce wykonywania polowania: Obwód łowiecki nr 139 – Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Godzina rozpoczęcia …