Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacje

Komorów z dofinansowaniem na doposażenie świetlicy wiejskiej!

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorów. W ramach zadania zakupione zostaną głównie niezbędne elementy wyposażenia. Obiekt przeszedł gruntowny remont, a pozyskane środki na zakup wyposażenia to kolejny etap w przywracaniu właściwej funkcji jakie pełni obiekt Domu Ludowego. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 21 000,00 zł w ramach …

Podsumowanie konsultacji w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces przygotowania LSR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. 23 …

Wędkarze walczyli o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice!

W minioną sobotę na Zbiorniku Trzydniaki S1 odbyły się Towarzyskie Zawody o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice – Andrzeja Mroza. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta były współorganizowane przez Gminę Wierzchosławice ze środków pochodzących z Nagrody w konkursie Rosnąca Odporność finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na zakończenie zawodów, puchary oraz pamiątkowe dyplomy osobiście wręczył Wójt Gminy …

Uczczono pamięć poległych parafian z Mikołajowic i Sieciechowic

W niedzielę w Mikołajowicach odbył się doroczny Apel Poległych przy Pomniku Poległych Parafian Mikołajowic i Sieciechowic. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny i poległych. Po zakończeniu Eucharystii – poczty sztandarowe, pododdział uczniów z klasy mundurowej szkoły w Wojniczu oraz uczestnicy uroczystości ustawili się na wprost pomnika Poległych Parafian Mikołajowic …

Gminne Zawody w Biegach Sztafetowych dla Szkól Podstawowych!

W miniony czwartek w naszej Gminie rozegrane zostały Gminne Zawody w Biegach Sztafetowych dla Szkól Podstawowych! Zawody są odpowiedzią na potrzebę ruchowej aktywizacji dzieci i młodzieży po długim okresie nauki zdalnej. Powrót do pozalekcyjnych zajęć sportowych, a tym samym do zdrowej rywalizacji, pozwoli wyłonić najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować gminę na zawodach powiatowych. Gmina Wierzchosławice …

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o wypłatę  dodatków dla gospodarstw domowych można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach –  III piętro, pokój nr 44 – telefon 14 631 90 38 Informacje na temat dodatku można uzyskać pod numerami telefonu: telefon …

Zebranie Wiejskie w sołectwie Ostrów – 25 września 2022 r. – 17:30

Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców wsi Ostrów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 25.09.2022 roku o godzinie 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie. Porządek Zebrania: Otwarcie Zebrania. Wybór protokolanta Zebrania. Przyjęcie porządku Zebrania. Podział funduszu sołeckiego na rok 2023. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. Zakończenie Zebrania. Ogłoszenie o Zebraniu w BIP: …

Zebranie Wiejskie w sołectwie Bobrowniki Małe – 23 września 2022 r. – 18:00

Sołtys wsi Bobrowniki Małe informuje, że termin zebrania wiejskiego sołectwa Bobrowniki Małe został ustalony na dzień 23.09.2022 r. o godzinie. 18:00 w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania i wybór sekretarza zebrania Przyjęcie porządku zebrania Prelekcja w sprawie prawidłowej segregacji odpadów Informacja na temat Spółki Pastwiskowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi …

Informujemy o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzchosławice budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Małopolska!

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22.09-12.10.2022 r. odbędzie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzchosławice budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Małopolska Sp. z o.o. Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany będzie w Wierzchosławicach na działce nr 137/20. Wnioski o zawarcie umowy weryfikowane będą …

Spółka SIM Małopolska wybrała projektanta budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych!

W dniu 16 września 2022 roku w Brzesku, miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 9: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 137/20 w m. Wierzchosławice” – budowa 40 lokali mieszkalnych w m. Wierzchosławice, w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). Spółkę SIM Małopolska, zajmującą się przygotowaniem …

VI Senioriada 2022!

W minioną sobotę Seniorzy z Klubu Seniora „Przystań” po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko liczba! VI edycja Senioriady, w tym roku pod hasłem: „SPORTOWY I WESOŁY SENIOR W AKCJI”, zorganizowana na terenie obok Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach obfitowała w wiele sportowych konkurencji i atrakcji. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko seniorów! Swoje siły …

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Jesteś po wypadku? Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych …

Remont drogi gminnej nr K202501 w miejscowości Gosławice!

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że w związku z wykonywanym remontem, czasowo zostanie wyłączona z ruchu droga gminna nr K202501 Gosławice – Komorów w miejscowości Gosławice w km 0+016-0+481.

Zebranie Wiejskie w sołectwie Bogumiłowice – 21 września 2022 roku – 18:15

Sołtys wsi Bogumiłowice wraz z Radą Sołecką zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Domu Ludowym w Bogumiłowicach w dniu: środa – 21.09.2022 godz. 18:15 Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania. Zmiana uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 r. Propozycja i dyskusja nad podziałem funduszu sołeckiego na 2023 rok. Głosowanie nad …

Zebranie Wiejskie w sołectwie Sieciechowice – 20 września 2022 roku – 19:00

Sołtys wsi Sieciechowice wraz z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców wsi Sieciechowice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 20 września 2022 (wtorek) o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Sieciechowicach. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Zatwierdzenie porządku zebrania. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy Wierzchosławice. Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2022. Przedstawienie …

Zebranie Wiejskie w sołectwie Rudka – 20 września 2022 r. – 18:00

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców wsi Rudka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 20.09.2022r. tj. wtorek godz. 18.00 w Domu Ludowym w Rudce. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2022. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego sołectwa Rudka na rok 2023. Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami …

Muzeum Wincentego Witosa oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach obchodziło Jubileusz 50-lecia powstania i działalności!

W minioną niedzielę odbyły się oficjalne obchody Jubileuszu 50-lecia powstania i działalności Muzeum W. Witosa oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach! Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach w intencji zmarłych założycieli Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa. W dalszej części wydarzenia złożono kwiaty na grobie W. Witosa, a …

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego odbędzie się w dniach: od 23 września do 1 października 2022 r. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i …

VIII odsłona wydarzenia „Zielona Wierzchosławicka Dycha” za nami!

W minioną sobotę pasjonaci aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu już po raz 8 mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą „Zielona Wierzchosławicka Dycha”! Uczestnicy, w zależności od swoich upodobań, mieli do wyboru rywalizację na odcinku 6 km w dyscyplinie Nordic Walking lub Bieg na 10 km. Mimo zmiennej pogody, na mecie pod Starym Domem …

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice, Ostrów

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice, Ostrów    GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice oraz Ostrów, Gmina Wierzchosławice” Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew …

Informacja dotycząca zmian lub aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach do CEEB – komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Informacja dotycząca zmian lub aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach do CEEB – komunikat  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu …

Konsultacje pod nazwą “Nowoczesne źródła ciepła” w dniach 13-14 września 2022 r.

ZAPRASZAMY Mieszkańców Gminy Wierzchosławice w dniach 13 – 14 września 2022 r. na Konsultacje pod nazwą „ NOWOCZESNE ŹRÓDŁA CIEPŁA”. Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice zainteresowani wymianą nieefektywnego źródła ciepła będą mogli zapoznać się dostępnymi programami wspierającymi zakup nowoczesnego źródła ciepła. Celem konsultacji jest przedstawienie informacji o dostępnych dotacjach, wysokości dofinansowania,  warunkach naboru, kwalifikowalności wydatków, wymaganych dokumentach …

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rudka

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rudka Dane dotyczące nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości numer działki, obręb: 452/30, Rudka (obr. 0009) Nr księgi wieczystej: TR1T/00062753/1 Powierzchnia nieruchomości: 0,0960 ha Wadium: 4 000,00 zł Cena wywoławcza: 40 000,00 zł + 23% VAT Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 7 października 2022 r. do godz. 10.00 na konto …

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIERZCHOSŁAWICACH. I. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy: 1. Obywatelstwo polskie lub lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej …

VIII Zielona Wierzchosławicka Dycha już 10 września!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu pod tytułem VIII Zielona Wierzchosławicka Dycha, które odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 14:00!

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie!

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – studia podyplomowe Administracja urzędów samorządowych i państwowych Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne Gerontologia i opieka nad osobami starszymi Język niemiecki biznesu Język angielski biznesu Język francuski biznesu Komputerowe Systemy Sterowania, Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT …

Narodowe czytanie 2022 – Adam Mickiewicz „Ballady i Romanse”

W minioną sobotę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach odbyła się kolejna, jedenasta edycja wydarzenia pn. Narodowe Czytanie. W tym roku wydarzenie zgromadziło amatorów twórczości Adama Mickiewicza. We wspólnym czytaniu uczestniczyli: Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, Klub Senior+, Stowarzyszenie Klub Seniora Przystań w Wierzchosławicach, Zespół Pieśni i Tańca Swojacy, Wójt Gminy Wierzchosławice …

Obchody 50-lecia powstania i działalności Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa!

11.09.2022 r. o godz. 11:00 rozpoczną się obchody 50-lecia powstania i działalności Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. W Wierzchosławicach, rodzinnej wsi Wincentego Witosa, w domach, w których żył i pracował przywódca chłopów polskich i mąż stanu, w wyniku inicjatywy i działań jego rodziny i współpracowników 50 lat temu utworzono …

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych!

 

Działania priorytetowe Policji – numeracja posesji

Dzielnicowy Posterunku Policji  w Wierzchosławicach st. sierż. Dominik Gąsior  prowadzi  działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie  wsi Bogumiłowice i Sieciechowice mające  na celu zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym i doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Wierzchosławice do składania wniosków na wymianę źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe!

                  W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice  poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej …

Zakończenie lata 2022!

Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na Zakończenie lata 2022! W programie atrakcje dla dzieci z Pracownią Jaszczur & Przyjaciele, kino plenerowe oraz sobotnia zabawa taneczna z Zespołem ProPozycja. Serdecznie zapraszamy!  

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego wyjątkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudce!

1 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Wierzchosławice rozpoczęli kolejny rok szkolny 2022/2023! W czwartek wszyscy uczniowie z terenu Gminy Wierzchosławice pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny. Inauguracja Roku Szkolnego rozpoczęła się od uczestnictwa w Mszy Św. w swoich kościołach parafialnych. Kolejno w szkołach odbyła się część oficjalna …

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest! WAŻNE!

Gmina Wierzchosławice w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt nr RPMP.05.02.02-12-0120/19 pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchosławice” W związku z uzyskanym dofinansowaniem prowadzimy NABÓR wniosków od MIESZKAŃCÓW GMINY WIERZCHOSŁAWICE na odbiór lub demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach uzyskanego dofinansowania. MIESZKAŃCY GMINY WIERZCHOSŁAWICE …

Chodnik w ciągu DW 975 oddany do użytku!

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy drodze DW 975, a tym samym znacząco poprawiło się bezpieczeństwo i komfort poruszania się okolicznych mieszkańców! Wraz ze zmianą nieutwardzonego pobocza na nowy chodnik, poprawie uległa również estetyka miejsca. Mimo początkowych założeń, że prace zakończą się dopiero pod koniec września, budowę ukończono prawie miesiąc wcześniej, a tym …

Piknik promujący bogactwo lasów

Koło Gospodyń Wiejskich w Gosławicach wraz z Lasami Państwowymi serdecznie zaprasza na piknik promujący bogactwo lasów. Festyn rozpoczyna się 10 września 2022 r. o godzinie 15:00 na stadionie LKS Gosłavia Gosławice.

IX Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 – weź udział

Wypromuj swój projekt – dołącz do akcji DOFE 2022! Twoja instytucja, firma, a może Ty sam zrealizowałeś przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych? Będzie okazja, by pochwalić się tym sukcesem! Świętujmy razem – zgłoś się już dziś! Od 7 do 9 października br. planowane jest największe ogólnopolskie wydarzenie promujące unijne projekty, czyli Dni Otwarte Funduszy Europejskich …

Święto Karpia powróciło do Wierzchosławic!

Po ośmiu latach przerwy – Święto Karpia w pełnej krasie powróciło do Wierzchosławic – dzięki aktywności lokalnej społeczności. Mieszkańcy gminy oddali 1795 głosów w 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i to zdecydowało o przyznaniu dofinansowania na organizację wydarzenia. Największą atrakcją imprezy, która odbyła się w niedzielę – 28 sierpnia 2022 r. przy Gminnym Centrum …

Wizyta Wójta Gminy szczęśliwa dla beniaminków!

W miniony weekend zainaugurowały piłkarskie rozgrywki ligowe na terenie naszej Gminy. Po ubiegłym sezonie do grona beniaminków zaliczają się drużyny z Rudki i Gosławic, które grają w wyższych klasach rozgrywkowych. Przed ich meczami z gratulacjami przybył Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz i uroczyście wręczył pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe z okazji awansów do …

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Ostrów

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Ostrów  GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Ostrów, Gmina Wierzchosławice” Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w miejscowości Ostrów, …

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 206 – burze z gradem!

Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem /2 Obszar Powiat tarnowski Ważność (cz. urz.) Od: 2022-08-24,  12:00 Do: 2022-08-24,  24:00 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 % Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około …

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 203 – burze z gradem

Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem /2 Obszar Powiat tarnowski Ważność (cz. urz.) Od: 2022-08-22,  10:00 Do: 2022-08-23,  01:00 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80 % Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu  do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Święto Plonów 2022: Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice świętowali Dożynki!

Zwyczaj obchodzenia święta plonów jest jednym z najpiękniejszych w naszej narodowej tradycji. Ta pełna symboli uroczystość wyraża szacunek dla rolniczego trudu, potwierdza wspólnotę wartości, zbliża ludzi. Jak każe tradycja 15 sierpnia to dzień, w którym gospodarze z Gminy Wierzchosławice świętują dożynki. Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Czuja w …

GOPS w Wierzchosławicach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego – wyłącznie w pokoju 44!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach –  III piętro: Pokój nr 44 – tel. 14 631 90 38 Informacje na temat dodatku węglowego można uzyskać pod numerami telefonu: – telefon …

Gminne Obchody Dnia Strażaka – poświęcenie oraz przekazanie nowego samochodu dla OSP Wierzchosławice!

14 sierpnia 2022 r. o godz. 13:45 zbiórką pocztów sztandarowych na placu przed kościołem parafialnym w Wierzchosławicach rozpoczęły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z poświeceniem i przekazaniem do użytku: nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzchosławicach i łodzi ratowniczej dla OSP w Gosławicach. O godz. 14:00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w …

Promocja komiksu: ”Wincenty Witos premier rządu 1920″!

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach odbyła się promocja komiksu ”Wincenty Witos premier rządu 1920″. Komiks powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wincentego Witosa oraz Stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne. Wydawcą dzieła jest Instytut Pamięci Narodowej. Komiks opowiada o Wincentym Witosie, premierze rządu polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej i decydującej o jej …

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 189 – burze

Szanowni Państwo informujemy iż w dniach 17 sierpnia 2022 od 12:00 do godz. 22:30 prognozowane są burze 1 stopnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80%.  Prognozuje się lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady umiarkowane i silne opady deszczu od 20mm do 30mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami również możliwy grad.

15 sierpnia: Wójt Gminy Wierzchosławice złożył kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa w Tarnowie!

W dniu 15 sierpnia 2022 r. w rocznicę upamiętnienia 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz złożył kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa w Tarnowie.  

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 186 – upały

Szanowni Państwo informujemy iż w dniach 16 sierpnia 2022 od 12:00 do 19 sierpnia 2022 do godz. 20:00 prognozowane są upały 2 stopnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80%.  Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień 29oC do 32oC, w piątek 19.08 do 33oC, tylko w środę 17.08 miejscami chłodniej od 25oC do 28oC. Temperatura minimalna …

Oficjalne wręczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa już za nami!

W miniony czwartek w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w obecności Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana, Prezesa SIM Małopolska Michała Lysego oraz przedstawicieli gmin, które przystąpiły do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, odbyło się uroczyste wręczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wsparcie realizacji inwestycji realizowanych w ramach programu SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe). …

Budowa chodnika w ciągu DW 975

Trwają już prace związane z budową chodnika przy drodze DW 975. Budowa chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wierzchosławice, ale też całej Gminy. Droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny. Pojazdy z niej korzystające stanowią szczególne zagrożenie dla idących nieutwardzonym poboczem pieszych. Dla mieszkańców tej części gminy, powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej chodnika jest ogromnym …

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

ZARZĄDZENIE NR 182/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) i § …

Dożynki Gminy Wierzchosławice już 15 sierpnia!

Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na tegoroczne Dożynki Gminy Wierzchosławice, które odbędą się 15 sierpnia 2022 roku! Serdecznie zapraszamy!

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą zawartego w ofercie Stowarzyszenia kULtura

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie kULtura z siedzibą w Wierzchosławicach pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39a, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dożynkowy festyn rodzinny z kULturą” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: …

Ogłoszenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie!

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie prowadzi nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, która została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o obronie Ojczyzny. Wstąpić do Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może pełnoletni obywatel Polski zarówno mężczyzna, jak i kobieta, niekarany, zdrowy fizycznie i psychicznie do pełnienia …

Szkolenia i kursy dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy pracują i chcą na dłużej pozostać w Małopolsce, otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia w naszym regionie. Dzięki udziałowi w projekcie “Kierunek Kariera” mogą wziąć udział w kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/18787305-szkolenia-i-kursy-dla-obywateli-ukrainy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIERZCHOSŁAWICACH I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice II. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy: 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa …

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania!

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Skutki burzy z porywistym wiatrem na terenie Gminy Wierzchosławice!

W minioną sobotę mieszkańcy Gminy Wierzchosławice musieli zmierzyć się z burzą połączoną z obfitym deszczem i silnym wiatrem! To właśnie wyjątkowo silne podmuchy wiatru spowodowały szereg szkód na terenie Gminy. Połamane i powalone drzewa, urwane gałęzie a także zerwane linie sieci energetycznej powodowały nieprzejezdność dróg i liczne drobne uszkodzenia budynków. Szalejąca burza, poprzez złamane drzewo, …

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jest już do dyspozycji jednostki OSP Wierzchosławice!

W ubiegły piątek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach powitali nowy wóz ratowniczo-gaśniczy! Na uroczystym przywitaniu nowego wozu obecni byli nie tylko przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice, ale również licznie zgromadzeni okoliczni mieszkańcy! Nie zabrakło także przedstawiciela Urzędu Gminy Wierzchosławice, Zastępcy Wójta Gminy – Andrzeja Barnasia. Zakup nowego wozu możliwy był dzięki dofinansowaniu …

Powrót Gosławic po 13 latach do „Okręgówki”

Świeżo upieczony zwycięzca Pucharu Wójta, oprócz świętowania tego sukcesu, w tym roku przeżywa jeszcze kolejny sukces. Wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu, po 13 latach zespół z Naszej Gminy świętował awans do Klasy Okręgowej! Styl w jakim wywalczyli ten sukces jest dość imponujący, bo seria 19 meczy bez porażki oraz liczba strzelonych bramek, bo ponad sto …

Informacja o planowanym naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe

W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – …

UWAGA! Możliwe upały!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed upałami 2 stopnia na terenie powiatu tarnowskiego w dniach od 20 lipca 2022 roku godz. 12:00 do 23 lipca 2022 roku godz. 20:00! Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30oC do 34oC oraz temperaturę minimalną w nocy ze środy (20.07.2022 r.) na czwartek (21.07.2022 r.) od 13oC …

Odnowiony Dom Ludowy w Komorowie oficjalnie oddany do użytku!

W minioną sobotę mieszkańcy Gminy Wierzchosławice mieli okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu oraz poświęceniu zrewitalizowanego Domu Ludowego w Komorowie! Zakres prac obejmował m.in. budowę zatoki parkingowej, roboty budowlane w samym budynku, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na schodach zewnętrznych, dostosowanie sanitariatu wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonanie robót malarskich w …

Drużyna z Gosławic z tryumfem w Pucharze Wójta!

Kolejna edycja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice dobiegła już końca! W meczu drużyn, które jeszcze nie maiły na swoim koncie zwycięstwa w tym Turnieju, mecz przebiegł pod dyktando drużyny zdecydowanie lepszej, czyli LKS Gosłavia Gosławice. Zespół LKS Wierzchosławice-Ostrów, pomimo że finał był rozegrany na ich boisku, był tylko tłem dla dobrze …

Drużyny z Gosławic i Wierzchosławic bliżej zdobycia Pucharu Wójta!

Wczorajsze mecze półfinałowe wyłoniły drużyny, które zagrają w finale Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice! W meczu rozegranym na boisku w Mikołajowicach gospodarze ulegli drużynie z Wierzchosławic 4:1. Jest to niejako rewanż za mecz rozegrany niedawno w ramach rozgrywek ligowych, gdzie to zespół z Mikołajowic wygrał takim samym wynikiem z zespołem z …

Punkt Pralniczy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach oddany do użytku!

W miniony wtorek, w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, został uruchomiony i oddany do użytku Punk Pralniczy OSP. Punkt pralniczy został wyposażony w zestaw pralnicowirówki, suszarki, zestaw pomp ze środkami piorącymi oraz niezbędne dodatkowe wyposażenie umywalek ze stali szlachetnej, armatury wodnej i środków do bieżącego utrzymania czystości. Zestaw  pralnicowirówki z suszarką, zestawem pomp …

Kolejny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta przed nami!

W tym tygodniu rozpoczną się rozgrywki Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice! Już po raz kolejny 4 drużyny podejmą zmagania o główną nagrodę turnieju. W dwóch poprzednich latach niezwyciężona okazała się drużyna LKS Rudka Bobrowniki Komorów. Z niecierpliwością czekamy na wynik tegorocznych zmagań! Harmonogram Turnieju Piłki Nożnej o  Puchar Wójta 2022 14.07.2022 …

Absolwenci szkół podstawowych z terenu Gminy Wierzchosławice dołączyli do grona wyróżnionych uczniów!

W minioną środę – 13 lipca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice odbyło się wręczenie nagród uczniom klas 8 za wyróżniające wyniki w nauce oraz za wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty. Wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za średnią z ocen wynoszącą co najmniej 5,4 otrzymało 21 uczniów, natomiast nagrodę pieniężną za wysoki wynik …

Powraca największa wystawa rolnicza w Małopolsce!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powraca AGROPROMOCJA – największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce – w tym roku w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji. XXX, jubileuszowa edycja Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana …

Zaproszenie do udziału w zajęciach Klubu Senior + w Wierzchosławicach!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach zaprasza do udziału w zajęciach Klubu Senior +! Szczegółowe informacje: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-zajeciach-klubu-senior-w-wierzchoslawicach/

PILNE! Wolne miejsce w projekcie „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w przedmiocie dostawy i montażu instalacji solarnej o mocy 3,5 kW

W związku z rezygnacją uczestnika projektu, dostępne jest wolne miejsce na udział w projekcie pod nazwą „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  w przedmiocie dostawy i montażu instalacji solarnej o mocy 3,5 kW z – 2 kolektory z zasobnikiem 300 l. Termin realizacji: 15.07.2022 r. Decyduje data zgłoszenia. Szczegółowe informacje na temat finansowania dostępne pod …

Remiza OSP w Gosławicach wkrótce doczeka się modernizacji!

W miniony poniedziałek Wójt Gminy Wierzchosławice wraz z Wykonawcą podpisali umowę na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP w Gosławicach! Modernizacja zostanie sfinansowana z dotacji Województwa Małopolskiego i z budżetu Gminy Wierzchosławice. Województwo Małopolskie dofinansuje zadanie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Zakres prac, jaki zostanie zrealizowany w ramach tego zadania, to wykonanie ogrzewania budynku CO, …

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Termin rozpoczęcia naboru: 14.07.2022 r. godzina 8:00. Termin zakończenia naboru: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji. Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/. Forma składania dokumentów: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania …

Egzamin Ósmoklasisty napisany na tablicy

Świetne wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w Gminie Wierzchosławice!

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych poznali już wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniach 24 – 26 maja 2022 roku. Mimo utrudnionych warunków do nauki w minionym roku szkolnym, Absolwenci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi wynikami! Na pochwałę w szczególności zasługują rezultaty egzaminu z języka polskiego, gdzie nasi uczniowie osiągnęli wynik lepszy …

Zapraszamy do udziału w postępowaniu! SIM Małopolska Sp. z o.o

Wójt Gminy Wierzchosławice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez SIM Małopolska Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn. Inwestycja nr 8: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 137/20 w m. Wierzchosławice”. …

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Zwalczanie skutków społecznych COVID-19 wśród dzieci i młodzieży finansowany ze środków otrzymanych w ramach Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

ZARZĄDZENIE NR 164/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Zwalczanie skutków społecznych COVID-19 wśród dzieci i młodzieży finansowany ze środków otrzymanych w ramach Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” Na podstawie art. 30 ust.1 …

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

ZARZĄDZENIE NR 163/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Wypoczynek dzieci i młodzieży”. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) i § 17 pkt. …

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom …

Dzień Bobra 2022!

Sołtys i Rada Sołecka Bobrownik Małych oraz Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR, w sobotę (2 lipca) obok Domu Ludowego i Sportu w Bobrownikach Małych, zorganizowali kolejną, 12 edycję wydarzenia pn. „Dzień Bobra 2022”. Moc atrakcji, konkursów z nagrodami i występów przyciągnęła liczne grono gości! Imprezę uświetnił występ zespołów Mali Swojacy oraz Mali Bobrowianie, a zaraz …

Dni Otwarte Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 6-7 lipca 2022

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” zaprasza w dniach 6 -7 lipca 2022 r. na DNI OTWARTE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice będą mogli uzyskać informacje na temat Programu Czyste Powietrze, możliwości otrzymania dofinansowania na termomodernizację budynku oraz wymianę źródła ciepła. Zapraszamy na konsultacje do pokoju  Nr 2 I piętro. Zachęcamy do wcześniejszego uzgodnienia …

Wójt Gminy Wierzchosławice z wotum zaufania i absolutorium!

Porządek obrad czwartkowej Sesji Rady Gminy obfitował w jedne z ważniejszych głosowań w roku! Podczas wczorajszej, LIII Sesji Rady Gminy Wierzchosławice, Radni udzielili Wójtowi Gminy Wierzchosławice – Andrzejowi Mrozowi, absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za rok 2021, co jest potwierdzeniem właściwego gospodarowania budżetem gminy przez Wójta. Wójtowi udzielone zostało również wotum zaufania, za …

Badania geofizyczne metodą sejsmiczną

Grupa Sejsmiczna PL-188 Geofizyki Toruń S.A jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że na terenie Gminy Wierzchosławice rozpoczną się badania geofizyczne (prace sejsmiczne). Planowany harmonogram prac: lipiec – wrzesień 2022 – powiadamianie o pracach badawczych sierpień – październik 2022 – prace geodezyjne i rozkładanie czujników …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych w 2022 r. – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

I. Rodzaj zadania: Konkurs ofert dotyczy zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie: Wspieranie działań z zakresu zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej seniorów, którego celem jest: zwiększenie aktywności i integracji społecznej seniorów. W szczególności wspierane będą: – realizowanie działań edukacyjnych i aktywizująco- integracyjnych dla seniorów. – prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez organizację wydarzeń …

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego”

ZARZĄDZENIE NR 151/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego” Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. …

Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy Wierzchosławice ze względu na panujące warunki atmosferyczne!

W związku z panującymi upałami oraz wzrostem uciążliwości pracy w istniejących warunkach atmosferycznych, na podstawie obowiązujących przepisów oraz Zarządzenia NR 153/2022 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów, w dniu 4 lipca 2022 r. wprowadza się dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice skrócony czas …

OD 01.07.2022! zaktualizowane rozkłady jazdy komunikacji gminnej!

Od dnia 1 lipca 2022 r. będą obowiązywać nowe rozkłady jazdy komunikacji Gminy Wierzchosławice:      

UWAGA! Możliwe upały oraz burze z gradem i silny, porywisty wiatr w nocy!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami 3 stopnia na terenie Małopolski oraz burze z gradem i silny, porywisty wiatr w nocy! Według synoptyków, w całym powiecie tarnowskim termometry w najbliższych dniach wskazywać będą od 32oC do 35oC lokalnie 37oC. Temperatura minimalna w nocy wynosić będzie natomiast od 18oC do 21 oC. Przypominamy, że …

Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym: Linia komunikacyjna Bobrowniki Małe – Kępa Bogumiłowicka.  Ogłoszenie 1 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym: Linia komunikacyjna Mikołajowice – Wierzchosławice. Ogłoszenie 2 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym: …

Piszą o nas! TEMI – Twoje Media Informacyjne!

TEMI – Twoje Media Informacyjne Nr 26 z dnia 29 CZERWCA 2022 Gminne życie na kredycie  – str. 6 II edycja „Sobótki nad Dunajcem” – str. 11

Kluby sportowe z dotacją Programu Klub!

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej z okazji rozstrzygnięcia naboru wniosków Rządowy Program Klub – edycja 2022, Minister Sportu i Turystyki – Kamil Bortniczuk oraz Prezes Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie – Mieczysław Kazimierz Baszko, ogłosili iż wszystkie poprawnie wypełnione oraz spełniające wymogi formalne wnioski otrzymają dofinansowanie! Z naszej Gminy wnioski złożyło aż 5 …

Dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice uroczyście zakończyły rok szkolny 2021/2022!

Wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji w końcu nadszedł! Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wierzchosławice w miniony piątek zakończyli naukę w roku szkolnym 2021/2022 i udali na się zasłużony odpoczynek. Dla tych, którzy mogli pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub sporcie Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz przygotował stypendia w formie nagród …

UWAGA! Upały i burze z gradem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami (2 stopień) i burzami z gradem (2 stopień) w dniu dzisiejszym (28.06.2022 r.) na terenie Małopolski! Według synoptyków w całym powiecie tarnowskim, termometry w najbliższych dniach wskazywać będą od 29 do 35 stopni C. Temperatura minimalna w nocy wynosić będzie natomiast od 18 do 21 stopni C. …

Piszą o nas! TEMI – Twoje Media Informacyjne!

TEMI – Twoje Media Informacyjne Nr 25 z dnia 22 CZERWCA 2022 Jesteśmy gminą idealną do życia – rozmowa z Wójtem Gminy Wierzchosławice – str. 13 Defibrylatory z myślą o mieszkańcach – str. 21

Lokalna Grupa Działania – Zielony Pierścień Tarnowa informuje o naborach!

Lokalna Grupa Działania –  Zielony Pierścień Tarnowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2022 zakres tematyczny operacji: Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR. Cel szczegółowy 3.1 Wzrost dostępu do …

Komunikat w sprawie obsługi bieżących spraw podatkowych w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie!

Od 1 lipca jedno miejsce do obsługi tarnowskich podatników! Urzędy skarbowe w Tarnowie łączą siły, aby szybciej i lepiej obsługiwać klientów Od 1 lipca w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego przy al. Solidarności 5-9b, będzie znajdować się jedna sala obsługi dla wszystkich podatników z Tarnowa i powiatu tarnowskiego Nowoczesna sala obsługi jest przystosowana do obsługi większej …

Sobótka nad Dunajcem już za nami!

Już po raz drugi Sobótka nad Dunajcem w Ostrowie cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Wierzchosławice i okolic! Na terenie nowo wyremontowanej strefy sportowo – rekreacyjnej w Ostrowie, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zorganizowało Sobótkę nad Dunajcem. 18 czerwca spotkali się amatorzy dobrej zabawy, prastarych obyczajów i muzyki ludowej. Po raz kolejny okazało się, …

LKS Rudka Bobrowniki Komorów z awansem do rozgrywek A-klasy!

Sezon piłkarski drużyn seniorskich z terenu naszej Gminy powoli dobiega końca i jako pierwsza swoje rozgrywki zakończyła tarnowska B-klasa, w której brał udział zespół LKS Rudka Bobrowniki Komorów. Zespół LKS Rudka Bobrowniki Komorów przeszedł swoje rozgrywki piorunująco, gdyż w 16 meczach nie doznał ani jednej porażki, co przy zaledwie 2 remisach dało łącznie 44 punkty. …

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Bogumiłowice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, obręb …

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do zbycia w trybie bezprzetargowym, poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) …