Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacje o projekcie Zdalna Szkoła +

6 lipca 2020

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Głównym celem realizacji projektu jest umożliwienie prowadzenia kształcenia zdalnego przez uczniów z rodzin wielodzietnych (3+)
W ramach projektu zakupiono 22 laptopy, które zostały przekazane szkołom.
Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 22 uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
Okres realizacji projektu: 29.06.2020 r. – 29.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 55 000 PLN

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Loga Funduszy Europejskiej - Polska Cyfrowa (loga)

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ostatnia modyfikacja: 8 października 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast