Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja z ogłoszenia projektów klubów sportowych – dofinansowanie 2020

14 lutego 2020

W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie realizacji w 2020 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi, komisja powołana Zarządzeniem nr. 28/2020 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 11.02.2020 po przeanalizowaniu ofert, stwierdziła braki formalne w złożonych wniosków u wnioskodawców:

1. Stowarzyszenie LKS Wierzchosławice-Ostrów 33-122 Wierzchosławice

2. Stowarzyszenie LKS „Rudka” 33-122 Wierzchosławice

3. Stowarzyszenie LKS „Radar” w Łętowicach 33-121 Bogumiłowice

4. Stowarzyszenie LKS „Gosłavia” Gosławice 33-122 Wierzchosławice

Wobec powyższego wzywa się w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy tj. do 21 luty 2020r. oraz na stronie internetowej Urzędu (www.wierzchoslawice.pl) o przedłożenie stosownych wyjaśnień lub usunięcie braków formalnych. Nie złożenie wyjaśnień i uzupełnień spowoduje odrzucenie wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Steca na III piętrze w pokoju nr 45 budynku UG Wierzchosławice, bądź pod numerem telefonu 146319039.

Pełna informacja w pliku PDF: ogłoszenie– plik PDF

Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast