Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

INFORMACJA! Uchwała antysmogowa dla Małopolski

14 października 2022

Informujemy, że podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, w dniu 26 września br., została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 – w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski).

Zmiana uchwały dotyczy wskazania daty granicznej umożliwiającej eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych.

Urządzenia niespełniające parametrów emisji i sprawności co najmniej klasy 3, zgodnych z normą PN-EN 303- 5:2012, mogą być eksploatowane do 30 kwietnia 2024 roku.

Ten sam termin dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań:

  • w zakresie sprawności cieplnej co najmniej 80%, lub
  • wymogów ekoprojektu, lub
  • wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Dzięki uchwale umożliwia się mieszkańcom Małopolski wydłużenie czasu na wymianę źródła ogrzewania o okres jednego roku i czterech miesięcy.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ostatnia modyfikacja: 14 października 2022

Komentowanie jest wyłączone.