Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja (przypomnienie) o ptasiej grypie H5N8

20 stycznia 2020

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 w woj. Lubelskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

W celu zminimalizowania ryzyka przenoszenia i zarażenia drobiu chorobą należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:
– zabezpieczyć budynki hodowlane, paszę i źródła wody przed dostępem dzikich zwierząt,
– nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz,
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne,
– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściu do budynków w których przebywa drób,
– zgłaszać przypadki podejrzenia choroby zakaźnej odpowiednim jednostkom  ( lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent )

Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast